Semesteravgift, semesterkort og studiebevis for videreutdanningsstudenter:

Semesteravgift

Semesteravgift er en lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden som kommer i tillegg til kursavgiften. Videreutdanningsstudenter betaler semesteravgift for eksamenssemesteret. Høsten 2018 er den på 580 kroner.

Har du betalt semesteravgift ved et annet lærested? Da trenger du ikke å betale på nytt, men kopi av kvittering må forevises.

Digitalt semesterkort

Last ned semesterkortet ditt via app’en «Studentbevis». Hvis du ønsker et papirbasert semesterkort, kan få dette ved å kontakte NTNU.

Studiebevis

Ønsker du et studiebevis som fungerer som adgangskort til NTNUs bygninger og som kan brukes som legitimasjon på eksamensdager og som lånekort på biblioteket, kan du få dette ved personlig oppmøte. Les mer: https://innsida.ntnu.no/studentkort