×

Norsk 2 (5.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Vestnes

Norsk 2 (5.-10. trinn)

– Regionalt tilbud

Norsk 2 (5.-10. trinn) Ingress

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Studiet tilbys ikke som regionalt tilbud i studieåret 2019/2020.

Krysspublisert boks - Regionalt tilbud

Regionalt tilbud

Dette er et regionalt tilbud, noe som innebærer at: 

  • tilbudet er utviklet i samarbeid mellom NTNU og skoleeiere/kommune
  • tilbudet er kun åpent for deltagere fra bestemte kommuner og er derfor ikke oppført i Udirs studiekatalog

 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Norsk 2 (5.-10. trinn)


Målgruppe

Lærere som underviser i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, erfaringsdeling og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du må først søke finansering ved å velge "andre studietilbud" i Udirs søkeportal og skrive inn "Norsk 2 (5.-10 trinn.) - regionalt tilbud". 

Hvis finansiering blir endelig innvilget, vil du bli kontaktet av NTNU i løpet av mai måned med informasjon om videre søkeprosedyre.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Norsk 1 (5.-10. trinn) eller tilsvarende.


Norsk 2 (5.-10. trinn)

Studiets innhold

Norsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Norsk 2

LVUT8107 Norsk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8108 Norsk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager i Vestnes hvert semester

Høsten 2018
Uke Dato
38 17. - 19. september
44 31. oktober - 2. november
Våren 2019
Uke Dato
7 11. - 13. februar
13 27. - 29. mars

Tidspunkt for undervisningen er kl. 09:00-15:30
Avslutning siste samlingsdag kl. 14:30

Eksamen

Høsten 2018
Muntlig eksamen: individuelt faglig fremlegg holdes 10. og 11. desember
Individuelle tidspunkt blir publisert i Blackboard

Våren 2019
Individuell mappeeksamen - innleveringsfrist 29. mai kl. 14.00

Norsk 2 (5.-10. trinn)

Tavle undervisning. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Tone Holten Kvistad

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.