Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt og arbeidsområde

 • Metallografisk lab: prøvepreparering for lys- og elektronmikroskopi
 • Lysmikroskopilab og Vickers hardhet
 • Varmelaben: muffelovner, saltbad og oljebad
 • Laboratorieundervisning i emnene
  • TMT4171 Innføring i materialvitenskap
  • TMT4166 Eksperimentell material- og elektrokjemi
  • TMT4215 Støping
  • TMT4240 Metallenes mikrostrukturer og egenskaper
  • TMT4301 Materialkarakterisering
  • MT8219 Anvendt elektronmikroskopi
 • Kontaktperson for håndtering av farlig avfall (Bergbygget)