Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Rutineutvikling og utvikling/implementering av datasystemer for kvalitetssikring og effektivisering
  • Administrasjon av etter- og videreutdanning