Oddbjørg Mikkelsen

Rådgiver Seksjon for etter- og videreutdanning
73596639
Statsarkivet, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Rutineutvikling og utvikling/implementering av datasystemer for kvalitetssikring og effektivisering
  • Administrasjon av etter- og videreutdanning