Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 1 (1.-7. trinn)

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng norsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Norsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Norsk 1
LVUT8004 Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK 15
LVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Når du får opptak på studiet vil du få tildelt en gruppe, og samlingsdatoer for de ulike gruppene ser du i tabellen. Det er ikke anledning til å velge gruppe.
Ved behov kan det opprettes en 3. gruppe. Eventuelle datoer for gruppe 3 publiseres i mai 2019.

Høsten 2019
Uke Gruppe Dato
36

1

2

2. - 4. september

4. - 6. september

42

1

2

14. - 16. oktober

16. - 18. oktober

46

1

2

11. - 13. november

13. - 15. november

Våren 2020
Uke Gruppe Dato
3

1

2

13. - 15. januar

15. - 17. januar

7

1

2

10. - 12. februar

12. - 14. februar

14

1

2

30. mars - 1. april

1. - 3. april

Undervisningen starter kl.10.00 første samlingsdag og avsluttes kl.14.00 på siste samlingsdag.
Alle andre samlingsdager: 08.30 - 15.30

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen hvert semester

Høsten 2019
Utlevering av eksamen: torsdag 5. desember kl. 09.00
Innleveringsfrist: torsdag 19. desember kl. 14.00

Lærerstudenter har leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktpersoner:

Ann Sylvi Larsen 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.