×

Norsk 1 (1.-7. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 1 (1.-7. trinn)

Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Norsk 1 for 1.-7. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng norsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Norsk 1 for 1.-7. trinn - studiets innhold

Studiets innhold

Norsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Norsk 1
LVUT8004 Norsk 1 (1-7) emne 1: Norskfaget på 1.-3.trinn KFK 15
LVUT8033 Norsk 1 (1-7) emne 2: Norskfaget på 4.-7.trinn KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Når du får opptak på studiet vil du få tildelt en gruppe, og samlingsdatoer for de ulike gruppene ser du i tabellen. Det er ikke anledning til å velge gruppe.

I tillegg planlegges asynkron, digital undervisning tilsvarende én dags campusundervisning per samling. Mer informasjon kommer.

Høsten 2020
Uke Gruppe Dato
36

1

2

3

31. august - 1. september

2. - 3. september

3. - 4. september

42

1

2

3

12. - 13. oktober

14. - 15. oktober

15. - 16. oktober

46

1

2

3

9. - 10. november

11. - 12. november

12. - 13. november

Våren 2021
Uke Gruppe Dato
2

1

2

3

11. - 12. januar

13. - 14. januar

14. - 15. januar

6

1

2

3

8. - 9. februar

10. - 11. februar

11. - 12. februar

10

1

2

3

8. - 9. mars

10. - 11. mars

11. - 12. mars

Undervisningen starter kl.10.00 første samlingsdag.
Alle andre samlingsdager: 08.30 - 15.30

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen hvert semester

Høsten 2020
Utlevering: 4. desember kl. 09.00 i Inspera
Innleveringsfrist: 18. desember kl. 14.00 i Inspera
 

Norsk 1

Lærerstudenter har leksehjelp. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Ann Sylvi Larsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.