Magnetisk resonans

Magnetisk resonans

Videreutdanning, Trondheim

Foto: Ole Ekker / NTNU

Studier EVU-faktaboks

Videreutdanningen i MR er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for MR bildedannelse. Det er et deltidsstudium over to år, og undervisningen er i hovedsak nettbasert med samlinger. Studieprogrammets oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og skal kunne følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

Videreutdanningen er for deg med bachelor i radiografi og arbeidserfaring som radiograf.

Videreutdanning i MR utgjør et faglig fundament for videre læring, kompetanseheving og fagutvikling. Gjennom studiet vil du utvikle dine profesjonelle kunnskaper og ferdigheter, og stimuleres til kritisk tenkning rundt og ansvarsfull utnyttelse av MR- teknologien, både når det gjelder daglig bruk av modaliteten til diagnostisk bildeframstilling og utvikling/forskning på området.

Les mer om hva du lærer

Studiet består av fire emner fordelt over to studieår, til sammen 60 studiepoeng. Alle emner er på 15 studiepoeng og går over ett semester.

Les mer om studiets oppbygning

Hovedsakelig nettbasert med samlinger. Forelesninger, selvstudier og obligatorisk aktivitet i form av teoretiske oppgaver vil være gjennomgående verktøy i utdanningen.

Les mer om undervisning

Opptakskrav

  • Bachelor i radiografi
  • Yrkeserfaring med MR som radiograf ved bildediagnostisk avdeling etter avsluttet helsefaglig utdanning, tilsvarende minst 12 måneder i 100% stilling

Les mer om opptak og opptakskrav

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@isb.ntnu.no

Kontakt og veiledning