Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 1 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker matematikkfaglig fordypning. Sammen med Matematikk 2 gir dette et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og på videregående skole.


Dette studiet har ledige plasser for lærere utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2018/2019

  • Du søker ved å følge lenken under. Finn ditt studie under fanen "Skole og utdanning" og trykk på "Søk på dette kurset" i den røde firkanten (ikke trykk på "logg inn" i menyen til venstre).  
  • Opptakskrav: Godkjent lærerutdanning og eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet må dokumenteres. Det kreves ikke at man har tilsettelse i skolen, men du må dokumentere at du har tilgang til undervisningspraksis i skolen gjennom studieperioden. Dokumentasjon lastes opp i søknadsweben når du søker. 
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener. 
  • Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene. Søknadsfristen er 28. juni 2018.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Lenke til søknadsweb

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to samlinger per semester og i tillegg én samling før skolestart i august. 

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk som minst tilsvarer innholdet i R1 fra videregående skole. Videre kreves det tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 1 (8-13) består av to moduler på 15 studiepoeng; modul 1 som tilbys i høstsemesteret, og modul 2 som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene algebra og funksjonslære, med stor vekt på differensial- og integralregning. Dessuten inngår spesielle fagdidaktiske aspekter ved disse emnene, herunder også pedagogisk bruk av IKT innenfor funksjonslære. Modul 2 gir en videre fordypning i emner fra matematisk analyse, så som rekker og differensiallikninger. Denne modulen gir dessuten et grunnlag i emnene statistikk og sannsynlighetsregning, samt i analytisk plangeometri.

» Læringsmål for Matematikk 1 (8.-13. trinn)

Hver modul består av to emner à 7,5 studiepoeng. Du kan lese mer om innholdet i det enkelte emnet i studieplanen. Studieplanen er lenket opp via denne nettsiden.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 7,5
MA6101 Grunnkurs i analyse I 7,5
Emnekode Kurs Studiepoeng
ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5
MA6102 Grunnkurs i analyse II 7,5

Informasjon om samlinger

Tre samlinger i høstsemesteret (en av de før skolestart i august), og to samlinger i vårsemesteret. Samlingen i august er av to dagers varighet, mens de andre samlingene alle varer i fire dager.

Høsten 2018
Uke Dato
32 9. - 10. august
37 11. - 14. september
44 30. oktober. - 2. november

 

Våren 2019
Uke Dato
  Datoer kommer i høstsemesteret
  Datoer kommer i høstsemesteret

 

Eksamen

I høstsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. I vårsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Datoer kommer senere.

 


Thu, 22 Mar 2018 16:41:09 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.