course-details-portlet

IFUD1053 - IKT i læring 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Innlevering av video
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Innlevering av video 100/100

Faglig innhold

Påmelding til emnet gjøres via: https://www.ntnu.no/videre/ikt-i-laering

Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning.

Temaene i emnet er:

 • Læringsdesign.
 • Personvern og opphavsrettigheter.
 • Summativ vurdering med digitale tester.
 • Omvendt klasserom.
 • PLN og PLE.

Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Læringsutbytte

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået KUNNSKAPER:

 • Reflektere over hvordan IKT kan brukes i egne fag.
 • Reflektere over hvordan digitale tester kan brukes i summativ vurdering
 • Kunne forklare flipped classroom som modell

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået FERDIGHETER:

 • Produsere videoer til bruk i en pedagogisk kontekst innenfor modellen flipped classroom
 • Kan lage gode digitale tester til både formativ og summativ bruk.
 • Designe bruk av tjenester for personlig læring som del av læringsopplevelsen
 • Publisere og dele digitalt lærestoff på egnede steder med differensierte tilgangsrettigheter.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået GENERELL KOMPETANSE:

 • Bevissthet om personvern og opphavsrett
 • Kunne finne fram til, reflektere over og spre de gode suksesshistoriene for bruk av IKT i læring.
 • Kunne evaluere kvaliteten av egen bruk av IKT i et undervisningsopplegg.
 • Er bevisst på hvordan innføring av IKT og ny teknologi kan føre til endringer for læring, vurdering og undervisningspraksis (som for eksempel i flipped classroom).

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Studentene arbeider seg gjennom videoer og tekster. Studentene skal gjennomføre medstudentvurdering, delta i diskusjonsforum, svare på flervalgsprøver (quiz), produsere videoer m.m.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Kontinuerlig, Maksimalt tre forsøk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Internt utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

Kursmateriell

Digitalt lærestoff i form av tekst, video og web-artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN504D 1.0 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Innlevering av video

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Innlevering av video 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Innlevering av video 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU