course-details-portlet

IFUD1051 - IKT i læring 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Innlevering av video
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Innlevering av video 100/100

Faglig innhold

Påmelding til emnet gjøres via: https://www.ntnu.no/videre/ikt-i-laering

Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning.

Temaene i emnet er:

 • Introduksjon til IKT i læring.
 • Bruk av læringsplattformer.
 • Lage video med skjermopptak.
 • Samskriving på nett.
 • Digital vurdering.

Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Læringsutbytte

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået KUNNSKAPER:

 • Reflektere over hvordan IKT kan brukes i egne fag.
 • Reflektere over hvordan LMS kan brukes pedagogisk.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået FERDIGHETER:

 • Produsere videoer til bruk i en pedagogisk kontekst.
 • Publisere og dele digitalt lærestoff på egnede steder med differensierte tilgangsrettigheter.
 • Gjøre bruk av synkrone/asynkrone samarbeidsverktøy av typen samskriving, webkonferanse, diskusjonsforum, delingsarenaer og sosiale medier.
 • Reflektere om egen undervisningspraksis.

Kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytter på nivået GENERELL KOMPETANSE:

 • Kunne finne fram til, reflektere over og spre de gode suksesshistoriene for bruk av IKT i læring.
 • Kunne evaluere kvaliteten av egen bruk av IKT i et undervisningsopplegg.
 • Er bevisst på hvordan innføring av IKT og ny teknologi kan føre til endringer for læring, vurdering og undervisningspraksis

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Studentene arbeider seg gjennom videoer og tekster. Studentene skal skrive kommentarer til medstudenter, delta i diskusjonsforum, svare på flervalgsprøver (quiz), produsere videoer m.m.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Kontinuerlig, Maksimalt tre forsøk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Internt utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Kursmateriell

Digitalt lærestoff i form av tekst, video og web-artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN504D 2.0 VÅR 2006
IFUD1044 5.0 VÅR 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Innlevering av video

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Innlevering av video 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Innlevering av video 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU