EVU-Kurs

Drift og vedlikehold

Brøyting av vinterveger i snø- og vindfullt fjellandskap.

Foto: Mostphotos

Start: 12.02.2024
Slutt: 04.04.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 33400 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6061

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse. Du vil lære å vurdere vedlikeholdsbehov, bruke håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid, beregne minste saltmengder og bremselengde ved ulik føre. Kurset gir deg også en innføring i å bruke vitenskapelig litteratur innen Drift og Vedlikehold.

Målgruppe

Vegsektoren.

Emnebeskrivelse

Drift og vedlikehold

Opptakskrav

Opptakskrav er todelt:

  • Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag, og 
  • Minimum to års relevant arbeidserfaring innen teknologiske fag

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Anbefalte forkunnskaper

BA6059 Vegteknologi eller tilsvarende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To fysiske samlinger i Trondheim våren 2024. 

  • 12. - 15. februar
  • 4. - 7. mars

Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene og ha et hjemmeeksperiment.
Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 04.04.2024

Mappeevaluering: Skriftlige oppgaver, øvinger 20% 4-timers hjemmeeksamen 80%

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumlitteratur blir gjort tilgjengelig ved kursstart.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg, jernbane og transport. 

Prisinformasjon

Pris: 33400 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Fagansvarlig/Forelesere

Alex Klein-Paste, Professor, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 46 13
Epost: alex.klein-paste@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev