EVU-Kurs

Mekaniske egenskaper og legeringslære

Mann utfører strekkprøving av metall.

Strekkprøving av metall. Foto: Colourbox

Start: 02.10.2023
Slutt: 20.11.2023
Søknadsfrist: 04.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 2,5
Emnekode: IMAK6002

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Mekaniske egenskaper og legeringslære gir en innføring i metallers krystallstruktur og mekaniske egenskaper, og en introduksjon til enkle binære fasediagram og legeringslære.

Målgruppe

Søkere med erfaring fra metallografisk laboratoriearbeid og/eller fra mekanisk testing. 

Innhold

Dette emnet er for deg som ønsker å lære mer om metallers egenskaper og bruk.

Det undervises på norsk med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger, samt egenarbeid.  

Det vil ha fokus på teoretisk bakgrunn, men med innslag av praktisk laboratoriearbeid. Det legges opp til at deltagere har noe praktisk erfaring fra tidligere, og fokuset vil her heller være prinsipper som gir forbedring av teknikker og resultatforståelse, heller enn metodene i seg selv.  

Kurset vil gi grunnleggende innføring i 

  • Krystallstrukturer
  • Brudd, E-modul, dislokasjoner og mekaniske egenskaper
  • Metoder og standarder for mekanisk testing
  • Enkle binære fasediagram
  • Legeringslære med fokus på aluminium og stål, og deres forskjeller i mekaniske egenskaper og bruksområder.

For flere utfyllende detaljer, se emnebeskrivelsen. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse hvor søker er over 25 år og har minst 5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant virksomhet.

For å få søknaden din behandlet, må du innen søknadsfristen dokumentere at du fyller opptakskravet.

Viktig informasjon: Krav til dokumentasjonAnbefalte forkunnskaper

Erfaring fra metallografisk laboratoriearbeid og/eller fra mekanisk testing.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

  • Første samling:  2. oktober. Digital. Varighet 2 timer
  • Andre samling: 18. oktober kl 1000  - 20. oktober kl 1200. I Trondheim
  • Tredje samling: 6. november. Digital. Varighet 2 timer
Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.
Klokkeslett for de digitale samlingene vil bli oppgitt i god tid før kursstart.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, Zoom og Excel

Eksamensbeskrivelse

Dato: 20.11.2023

Hjemmeeksamen. Varighet 2 timer. Klokkeslett vil bli oppgitt i god tid før kursstart.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få sluttkarakter. Obligatoriske aktiviteter er øvinger, rapporter fra lab og 100% fremmøte i fysisk undervisning (fysisk samling). Antall øvinger som kreves godkjent blir oppgitt ved start.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Grøndalen Ø., (2002), Materiallære, Fagbokforlaget (relevante kapitler vil bli oppgitt). I tillegg publisert og utdelt materiale.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

Dette inkluderer lunsj alle dager på den fysiske samlingen.

I tillegg må du betale semesteravgift , pt kr 600.

 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Kontakt

Berit Vinje Kramer, Kontaktperson på instituttet
Oddbjørg Mikkelsen. Spørsmål om søknad og opptak
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev