EVU-Kurs

Prosjektering av betongelementkonstruksjoner

hus i betong settes opp på en byggeplass

Dette kurset vil vil gi deg kunnskap om prosjektering og utførelse av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer. Foto: John Erik Reiersen

Start: 05.09.2023
Søknadsfrist: 05.08.2023

Sted for samlinger: Trondheim/digital

Pris: 30000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KT6006

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil øke kunnskapen om aktuelle problemstillinger knyttet til prosjektering og utførelse av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer.

Sentralt i kurset er utforming av knutepunkter samt lokale kraftinnføringer.
Kurset har en egen del som omhandler ulike problemstillinger knyttet til montasje av konstruksjoner.

Målgruppe

Ingeniører og sivilingeniører

Innhold

Emnet består av 9 moduler:
• Betongens sammensetning og mekaniske og bestandighets egenskaper
• Tverrsnittskontroll, prinsipper for spennarmert betong, og optimalisering av løsninger. Vinterstøp og dokumentasjon av betongens egenskaper
• Generelt om betongelementer, utførelse og dimensjonering av forbindelser. Detaljutforming og kontroll av søyletopp
• Bruk av stavmodeller i betongelementkonstruksjoner. Dimensjonering av søylekonsoller
• Utforming og dimensjonering av avtrappet bjelke-ende og hyllebjelke
• Forankring ved hjelp av sveiseplate/stålplate og annet innstøpningsgods. Dimensjonering av hulldekker og DT. Anvendelse av torsjonslås, strekkarmering og opphengsarmering
• Avstivning av skivebygg, beregning av lastfordeling
• Dimensjonering av sammensatte horisontale skiver og innfesting til vertikal avstivning ved hjelp av skjær-friksjon modellen. Vertikale sammensatte veggskiver
• Montasje av bygningskomponenter

Opptakskrav

Minimum 3-årig Bachelor- eller Ingeniørutdanning innen bygg eller tilsvarende

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i konstruksjonsmekanikk og beregning av betongkonstruksjoner.
Kjennskap til laster, lastkombinasjoner og dimensjonering iht. Eurokode 0, Eurokode 1 og Eurokode 2.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samling i Trondheim: 5.-6. september

Digitale samlinger: 
19. september
26. september
03. oktober
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november

Det kan bli noen justeringer på kursdatoer. 

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 4 timer i desember. Dato kommer senere. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

• S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2)
• Betongelementboken
• Betongarbeider, Eldar Juliebø
• Diverse Norske Standarder

Annen informasjon

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.
Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Prisinformasjon

Pris: 30000 Kr

I tillegg kommer Semesteravgift

Samarbeidspartnere

Betong Norge - Betongelementforeningen

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jan Arve Øverli, Professor, Institutt for konstruksjonsteknikk
Magne Lysberg, Universitetslektor, Institutt for konstruksjonsteknikk
Terje Kanstad, Professor, Institutt for konstruksjonsteknikk

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev