EVU-Kurs

Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Professor Catia Martins. Foto Geir Mogen/NTNU

Start: 16.10.2023
Søknadsfrist: 01.06.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6015

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Fedme er en global epidemi og en risikofaktor for flere sykdommer. Hva ligger i dette og hva er årsaken til utbredelsen? Hva er konsekvensene for individ og samfunn? Dette kurset gir en innføring i fedmefeltet med fokus på epidemiologi, patofysiologi, årsaker og konsekvenser.

Videreutdanning i Fedme og helse.

Målgruppe

Helsepersonell.

Innhold

Fagansvarlig/forelesere fra Institutt for klinisk og molekyler medisin:

  • Ingrid Sørdal Følling, førsteamanuensis
  • Catia Martins, professor
  • Magnus Strømmen, forsker PhD
  • Rønnaug Ødegård, førsteamanuensis
  • Bård Kulseng, professor emeritus

Opptakskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere innenfor ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, medisin eller klinisk psykologi.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2023:

  • Første samling: 16. - 18. oktober
  • Andre samling: 6. - 7. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen (4 timer) i Trondheim. Dato for eksamen kommer senere.

Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Annen informasjon

Det er 10 plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere prioriteres søkerne etter søknadsdato («først til mølla»-prinsippet).

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. De fleste forelesningene undervises på engelsk. Dersom engelskspråklige studenter melder seg, undervises alle timene på engelsk.

Praktisk informasjon

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Semesteravgift til NTNU må betales. Studentene må selv dekke ev. reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Ingrid Sørdal Følling, Forsker, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Telefon: 72 82 53 58
Epost: ingrid.s.folling@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Kirsti H. Singsaas
Epost: studie@ikom.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev