course-details-portlet

MDV6015 - Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Definisjonen av fedme og vurderingsmetoder brukt både i klinisk praksis og forskning vil bli diskutert. Emnet vil gi en oversikt av epidemiologi, etiologi, patofysiologi og konsekvenser av fedme relatert til helse, økonomi og samfunn for voksne og barn. Årsaker til fedme som livsstil, medikamenter, endokrine og genetiske årsaker vil bli inngående diskutert. Det vi l også deres individuelle bidrag til fedmeepidemien og potensielle interaksjoner dem imellom. Emnet vil legge til rette for en dyptgående diskusjon om energibalansens kompleksitet, samt komponentene denne består av, og deres rolle når det gjelder fedme. Fysiologiske og psykologiske faktorer som kontrollerer spisevaner vil bli presentert og diskutert, i tillegg til utvikling, anatomi og funksjon av fettvev, samt samspillet mellom fedme, insulinresistens og type 2-diabetes.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet skal studenten:

 • ha kjennskap til fedmekonseptet og ha innsikt i trendene innen fedmeprevalens
 • ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av de viktigste genetiske, endokrine og farmakologiske årsaker til fedme hos både voksne og barn, i tillegg til hvilken rolle kosthold og fysisk aktivitet spiller i utviklingen av fedme
 • være i stand til å forstå samspillet mellom genetikk og miljø når man skal avgjøre den enkeltes anlegg for fedme
 • ha en dyptgående forståelse for påvirkningen fedme har på mortalitet og morbiditet, de økonomiske følgene fedme fører med seg, samt de vanligste helsekonsekvensene
 • være i stand til å diskutere sosiale og psykologiske konsekvenser av fedme hos både voksne og barn
 • ha god innsikt i utvikling av barnefedme i henhold til alder, samt ha kunnskap om fysiske, psykiske og sosiale forhold hos barn som blir overvektige

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjon, praksis, veiledning. Obligatorisk oppmøte på forelesninger. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på forelesninger
 • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Forkunnskapskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Søker med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere innenfor ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, mesdisin eller klinisk psykologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3101 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Ernæring
 • Mat og helse
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU