EVU-Kurs

Strategisk planlegging av transportinfrastruktur

Vegstrekning med en gård på venstre side av vegen og fjell med snø på toppene i horisonten.

Foto: Mostphotos

Start: 20.03.2023
Søknadsfrist: 01.12.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger

Pris: 31600 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6052

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset vil gi deg kunnskaper om begreper og metoder i strategisk transportplanlegging, samt transportinfrastrukturen og de aktuelle problemområdene som krever strategiske beslutninger. Strategier for å oppnå mer bærekraftig transport tillegges spesiell vekt.

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane. Kurset inngår i både studieretning for veg og for jernbane.

Målgruppe

Veg- og jernbanesektoren.

Opptakskrav

Opptakskrav er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning i et teknologisk fag fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger i Trondheim våren 2023

Første samling: 20. - 23. mars
Andre samling; 17. - 20. april 

Det må også påregnes noe individuelt arbeid i de to mellomperiodene.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 15.05.2023

30% vekting av øvingsarbeid, 70% vekting av skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Annen informasjon

Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.


Praktisk informasjon og betingelser

Prisinformasjon

Pris: 31600 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Eirin Ryeng, Professor, NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594662
Epost: eirin.ryeng@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev