EVU-Kurs

Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring

Jente og mann sitter i en sofa og kommuniserer med tegnspråk.

På dette emnet vil du lære om opplæring av tegnspråklige barn og unge, samt bimodal tospråklighet og ulike aspekter knyttet til f.eks. familie og samfunn. Foto: Colourbox

Start: 30.01.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6644

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


På dette emnet vil du lære mer om opplæring av tegnspråklige barn og unge. I sammenheng med dette vil du også lære om bimodal tospråklighet og ulike aspekter knyttet til språklig utvikling, opplæring, familie og samfunn. 

Målgruppe

Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselsvansker innenfor ulike pedagogiske arenaer. Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Kurset kan også tas som et enkeltkurs.

Innhold

To-/flerspråklighet som fenomen

 • Sentrale trekk ved to-/flerspråklig utvikling med fokus på tegnspråk
 • Kognitive aspekter ved to-/flerspråklighet.
 • Bimodal tospråklighet
 • Tegnspråk som andrespråk.

Tegnspråk – samfunn og familie

 • Familier med flere språk med fokus på tegnspråk
 • Inkludering i lys av historie og samtid 

Opplæring av tegnspråklige barn og unge

 • Metodikk og tilnærminger i bimodal tospråklig utvikling og opplæring
 • Kartleggingsverktøy og kartlegging av tegnspråk og tegnspråkutvikling
 • Lovverk, læreplaner og veiledende dokumenter

Praksis:

Praksis 2 uker (1 + 1 uke), inkludert for- og etterarbeid. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. 

Praksis skal ha fokus på sammenhengen mellom anbefalinger knyttet til språk i sakkyndig vurdering og vedtak i enkeltvedtak, og klasseromspraksis. Iop skal også vurderes. Undervisningsopplegget skal ha utgangspunkt i læreplanen for elever med tegnspråk. Studenten skal sette seg inn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak som ligger til grunn for elevens pedagogiske tilbud. Om eleven bare har opplæring etter § 2-6, uten § 5-1 må studentene vurdere det pedagogiske tilbudet i forhold til læreplanen i tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Der det foreligger en iop må denne vurderes i forhold til hva den inneholder med tanke på tegnbruk.


Undervisningsopplegget bør utarbeides i samarbeid med skolens lærere. Det er en fordel om praksisen ikke gjennomføres i egne skoler/klasser for hørselshemmede. Praksis må være gjennomført og bestått for å få gå opp til eksamen.Emnebeskrivelse

PED6644

Opptakskrav

- Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, eller - gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet, eller - bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen treårig utdanning med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.
Søkere som har gjennomført PED6648 og PED6649 vil bli prioritert ved opptak.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim, våren  2024. 

 • Første samling uke 5: 29. januar - 2. februar
 • Andre samling uke 11: 11. - 14. mars (selvstendig studiedag på fredag)
 • Tredje samling uke 17: 22.  - 26. april

Vi tar forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 4.- 6. juni 2024.

 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumliste fra 2021. Pensumliste for vår 2024 blir lagt ut når den er klar.

Pensumliste 2021

 

Annen informasjon

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Samarbeidspartnere

Statped midt ved koordinator for etter- og videreutdanningen i hørselsfaglige emner seniorrådgiver Anne Tolgensbakk

Referanser

Student fra våren 2021: Veldig lærerikt og spennende kurs om bimodal tospråklighet/flerspråklighet. Utfordringer i dette fagfeltet vil mange audiopedagoger møte i sin arbeidshverdag og dette kurset gav meg de forutsetningene som trengs for å håndtere det!

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Kontakt

Gina Gjelhus, Statped
Telefon: 97 18 15 65
Epost: gina.gjelhus@statped.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev