EVU-Kurs

Kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og ungdom

Barn og terapeut i gruppesamtale

Foto: Colourbox.com

Start: 01.09.2021
Slutt: 15.06.2022
Søknadsfrist: 28.05.2021

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 5000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: MDV6258

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Vil du lære samtaleverktøy og gruppetiltak basert på kognitiv atferdsterapi for å hjelpe barn og unge med lettere psykiske helseplager?

Målgruppe

Ansatte som jobber med barn og unges psykiske helse.

Det må avklares med egen ledelse at studenten har mulighet til å rekruttere deltakere og lede en barne- eller ungdomsgruppe på egen arbeidsplass.

Innhold

Kognitiv atferdsterapi (KAT)er et deltidsstudium over to semestre for ansatte som arbeider i kommunale tjenester og førstelinje.

Emnet vil gi studenter en innføring i kognitiv atferdsterapi (KAT) og hvordan en kan anvende tilnærmingen for å hjelpe barn og unge med lettere psykiske helseplager.  

Gjennom studiet vil deltagerne få kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT) og tilegne seg praktiske ferdigheter og samtaleverktøy for å hjelpe barn og unge med angst og/eller depressive symptomer, både gjennom individuelle samtaler og i gruppe. Det legges vekt på å tilpasse metoden til barnets alder og utviklingsmessige nivå. Samarbeid med foreldre og nettverket rundt barnet er også sentralt.

I andre semester står opplæring i to gruppebaserte tiltak sentralt, der en enten kan velge tiltaket Mestrende Barn (for barn i alderen 8-12 år) eller det gruppebaserte tiltaket SMART (for ungdom i alderen 14-18 år).

Studenten vil i denne delen få utdypet hvordan jobbe med kognitiv atferdsterapi i en gruppekontekst. Studentene skal gjennomføre ett gruppeløp på egen arbeidsplass i løpet av det andre semesteret.

MERK: 

Du må avklare med arbeidsgiver at du kan rekruttere en gruppe med barn eller ungdommer du kan jobbe med i siste semester.

I tillegg må du ha en person å ha gruppe sammen med (2 gruppeledere pr gruppe). Dette kan være en medstudent fra samme arbeidssted eller nær kommunal tjeneste.

Et alternativ er å samarbeide med annen kollega som har noe kjennskap til kognitiv terapi fra før. Vedkommende deltar da kun på samlingen i januar 2022 for opplæring i manualene. Ta kontakt med stine.stenhaug@ntnu.no for mer informasjon om dette alternativet. 

Opptakskrav

1. Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180sp) innen helse- og sosialfagene, psykologi eller pedagogikk.
2. Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100% stilling etter fullført bachelor.
3. For å kunne gjennomføre emnet kreves det at studenten har en relevant arbeidsplass under studietiden.

Studenter må fremvise politiattest ved studiestart.

Anbefalte forkunnskaper

Under utdanningen anbefales det at studenten har en stilling innenfor barn og unges psykiske helse. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid med barn og unges psykiske helse.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning


Kurset går over 2 semester med 3 samlinger høst 2021 og 3 samlinger vår 2022. Samlingene blir felles, mens veiledning foregår separat for de to tiltakene.

Samling 1: 1-2. september 2021

Samling 2: 6-7. oktober 2021 med veiledning i gruppe

Samling 3: 10-11. november 2021 med veiledning i gruppe

Samling 4: Januar 2022

Samling 5: Mars 2022 med veiledning i gruppe

Samling 6: Mai 2022 med veiledning i gruppe

Med forbehold om mindre endringer

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard e-læringssystem

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppdatert pensumliste foreligger ved semesterstart. Ved spørsmål kan fagansvarlig kontaktes. 

 

Annen informasjon

Minimum antall studenter:10

Maksimum antall studenter: 20

Gjennomføring av workshop i hhv Mestrende Barn eller SMART januar 2022 forutsetter minimum 6 deltagere. 

Prisinformasjon

Pris: 5000 Kr

I tillegg til kursavgiften må studentene dekke utgifter til pensumlitteratur og manualer til gruppedeltakerne som rekrutteres.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Jo Magne Ingul, Førsteamanuensis/Psykologspesialist Institutt for psykisk helse
Epost: jo.m.ingul@ntnu.no
Marit Løtveit Pedersen, Stipendiat, Institutt for psykisk helse
Epost: marit.l.pedersen@ntnu.no
Kari Walmsness, Universitetslektor/Psykologspesialist, Institutt for psykisk helse
Epost: kari.walmsness@ntnu.no

Kontakt

Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - opptak
Mobil: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no
Maria Årolilja Rø, Studieveiledning Institutt for psykisk helse
Mobil: 73591731
Epost: maria.ro@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev