Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Stipendiat i TIM-studien (Tidlig Intervensjon Mestrende barn). Tema for min PHD: Tidlig psykisk helsehjelp i barneskolen og skolefungering.  Jeg jobbet tidligere som lokal koordinator gjennom hele datainnsamlingen fra 2014-2017. Som en del av pliktarbeidet ble det jobbet med implementering av Mestrende barn nasjonalt og lokalt, blant annet gjennom opplæring av programmet «Mestrende barn» (MDV6254 og MDV6258).

 

Bakgrunn

 • Cand. Polit. grad i spesialpedagogikk med vekt på sosiale og emosjonelle problemer hos barn og unge.
 • Tidligere yrkeserfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og fra psykisk helsevern.


Faglige interesser

 • Skolefungering 
 • Psykisk helse hos barn og ungdommer
 • Kognitiv Atferdsterapi
 • Implementering
 • Intervensjonsforskning

 

Undervisning


Verv

 • Medlem av Utvidet ledergruppe ved IPH (repr. For midlertidige vitenskapelige tilsatte (2017-2018)
 • Verneombud ved RKBU (2017-2020)
 • Vara verneombud ved RKBU (2020-september 2021)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. (2018) Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren. Barn og Unge kongressen 2018 . NBUP; Bergen. 2018-04-23 - 2018-04-25.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter. (2018) Implementation of the EMOTION program. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting . EUSPR; Lisboa. 2018-10-24 - 2018-10-26.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. (2017) Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children. The Society for Prevention Research (SPR) . The Society for Prevention Research; Washington D.C.. 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Løtveit Pedersen, Marit. (2017) Internalizing problems and school functioning in Young Children. Faglig innlegg på studieemne "Elementær forskningsmetodikk i psykiatri" . NTNU; Trondheim. 2017-08-31 - 2017-08-31.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit; Sund, Anne Mari. (2016) Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression. EUSPR ; Berlin. 2016-10-31 - 2016-11-02.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode. (2016) Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial. NordCAP 2016 . NordCAP; Stockholm. 2016-09-15 - 2016-09-16.