Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet psykolog og er spesialist i klinsisk psykologi. Jobber delvis i klinikk ved BUP Sykehuseet Levanger. Opptatt av barn og unge som sliter med angstlidelser og/ eller skolefravær. Behandling/ intervensjon og forståelse av disse problemene. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner