Bakgrunn og aktiviteter

Stilling

Ansatt i 50 % stilling som universitetslektor ved RKBU Midt-Norge. Arbeidsoppgavene er i all hovedsak knyttet til implementering av De Utrolige Årene (DUÅ). Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har hovedstilling ved BUP klinikk, St Olavs hospital.

Temagruppe

Sped- og småbarn

Bakgrunn

Cand.psychol fra Universitet i Oslo 1987. Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde barne -og ungdomspsykologi, siden 2005. Jobbet noen år i kommunale tjenester(PPT) i Akershus fylke, og har siden 1995 vært ansatt i Psykisk Helsevern for barn og unge; først ved Nordbyhagen BUP i Lørenskog og siden 1999 ved BUP klinikk i Trondheim.

Prosjekter/tjenestestøtte

Nasjonale implementering av De Utrolige Årene. DUÅ er en programserie som omhandler forebyggende tiltak og behandlingstiltak for barn med eksternaliserende vansker. Serien  består av ulike program rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole.

 Er også engasjert i implementering av Tidlig Intervensjon - Mestrende Barn (TIM) gjennom studiet «Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe. Mestrende Barn er et tiltak for barn med forhøyet nivå av symptomer på engstelse og tristhet.

Faglige interesser

  • Psykisk helse hos barn og unge i et utviklingsperspektiv; risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Nevroutviklingsforstyrrelser, atferdsforstyrrelse og emosjonelle vansker hos barn
  • Implementering av evidensbasert behandlingsmetodikk i tjenestene for barn og unge
  • Intervensjon og praksisnær forskning.

Undervisning

Delemner på masterstudiet «Barn og unges psykiske helse»