Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har sin hovedstilling ved BUP klinikk, St Olavs hospital. Stillingen ved RKBU er i all hovedsak knyttet til De utrolige årene (DUÅ), som består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO og skole.