Engelsk 2, 1.-7. trinn

Engelsk 2, 1.-7. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Dette studiet er avlyst studieåret 2023/2024 og skal ikke undervises etter den tid.

Underviser du i engelsk på barnetrinnet? Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs i engelskfaget på egen skole. Engelsk 2 bygger videre på Engelsk 1, 1.-7. trinn

Lærere som underviser i engelsk i barneskolen, og som er tilsatt i skolen.

Du vil lære om engelsk som verdensspråk og avansert grammatikk, samt tilpasset undervisning ved hjelp av varierte læringsaktiviteter.

Studieplan:

Engelsk 2, 1.-7. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet, og det legges opp til jevn arbeidsinnsats gjennom hele studiet.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk som brukes aktivt i undervisningen, og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med tekstene og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres du både medvirkning og veiledning i din studieprogresjon.

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom  - som del av studiets arbeidskrav.

Samlinger høsten 2023
Uke Dato
36 7. - 8. september
42 19. - 20. oktober
45 9. - 10. november

Tidspunkt: kl. 08.15-16.00 alle dager

Ekskursjon

I uke 19 (2024) arrangeres det en frivillig studietur til det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Studieturen finansieres av studentene selv.

Eksamen

LVUT8081 (Høst):

  • Muntlig eksamen (teller 40% av karakter)
  • Hjemmeeksamen (teller 60% av karakter)

LVUT8082 (Vår):

  • Oppgave

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn (30sp) eller tilsvarende
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Delilah Bermudez Brataas

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning