Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 2 (1.-7. trinn)


Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2019/2020

  • Søknadsfristen er 20. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning samt ha tilgang til undervisningspraksis i skolen i studieperioden, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. Opptakskravene må dokumenteres i sin helhet.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Søk dette studiet nå

Målgruppe

Lærere som underviser i barneskolen, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.
 
NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.
 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.


Studiets innhold

Engelsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 2
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8081 Engelsk 2 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8082 Engelsk 2 (1-7) emne 2 KFK 15

 

I studiet inngår tilbud om en ukes frivillig ekskursjon til York i Storbritannia i løpet av vårsemesteret. 

Læringsutbytte for Engelsk 2 (1.-7. trinn)


Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester

Høsten 2019
Uke Dato
36 5. - 6. september
39 26. - 27. september
44 31. oktober - 1. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Tidspunkt for undervisningen er 08:15 - 16:00 hver dag

Frivillig studietur til York våren 2020 i uke 19: 4.-8. mai 2020

Eksamen

Vurderingsformen er todelt, og består hvert semester av:

  • individuell skriftlig eksamen
  • individuell hjemmeeksamen

Høsten 2019:

Datoer kommer senere

Lærerstudent er leksehjelp. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Delilah Bermudez Brataas (2019/2020)

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.