Engelsk 2 (1.-7. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 2 (1.-7. trinn)


Engelsk 2 for 1.-7. trinn - ingress

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2020/2021 og du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2020.

Engelsk 2 for 1.-7. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere som underviser i barneskolen, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.
 
NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.
 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Engelsk 1, 1.-7. trinn eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.


Engelsk 2

Studiets innhold

Engelsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 2
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8081 Engelsk 2 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8082 Engelsk 2 (1-7) emne 2 KFK 15

 

I studiet inngår tilbud om en ukes frivillig ekskursjon til York i Storbritannia i løpet av vårsemesteret. 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester

Datoer for studieåret 2020/2021 kommer snart

Høsten 2019
Uke Dato
36 5. - 6. september
39 26. - 27. september
44 31. oktober - 1. november
Våren 2020
Uke Dato
4 23. - 24. januar
9 27. - 28. februar
13 26. - 27. mars

Tidspunkt for undervisningen er 08:15 - 16:00 hver dag

Frivillig studietur til York våren 2020 i uke 19: 4.-8. mai 2020

Eksamen våren 2020:
Skriftlig skoleeksamen: torsdag 28. mai kl. 09.00 - 12.00
Hjemmeeksamen: tirsdag 2. juni kl. 09.00 - mandag 8. juni kl. 14.00

 

Eksamen 2020/2021

Høstsemester:

  • Individuell muntlig eksamen
  • Hjemmeeksamen

Vårsemester:

  • Innlevering av oppgave

Engelsk 2

Lærerstudent er leksehjelp. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Delilah Bermudez Brataas

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.