Engelsk 1 (5.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (5.-10. trinn)


Engelsk 1 for 5.-10. trinn - ingress

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når Utdanningsdirektoratet er ferdig med søknadsbehandlingen, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Du som har søkt om vikar- eller stipendordning innen 1. mars, og får søknaden godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet vil etter 30. april bli kontaktet av NTNU. Du blir da bedt om å registrere personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Søknadsprosessen for vikar- og stipendordning med viktige datoer (udir.no)

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

 

Engelsk 1 for 5.-10. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og det har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Engelsk 1 for 5.-10. trinn - studiets innhold

Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8083 Engelsk 1 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8084 Engelsk 1 (5-10) emne 2 KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester

Høsten 2020
Uke Dato
37 10. - 11. september
42 15. - 16. oktober
44 29. - 30. oktober
Våren 2021
Uke Dato
  Datoer annonseres i løpet av høsten

Tidspunkt for undervisningen er kl. 08:30 - 16:00 hver dag

Eksamen

Vurderingen er todelt og består hvert semester av:

  • Muntlig eksamen 
  • Eksamensmappe

Våren 2020:

  • Eksamensmappe innleveringsfrist 30. april kl. 14.00
  • Muntlig eksamen 6. - 8. mai, individuelle tidspunkt blir publisert i Blackboard

Høsten 2020:

  • Eksamensmappe innleveringsfrist 4. desember kl. 14.00
  • Muntlig eksamen 10. og 11. desember

Engelsk 1

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Libe García Zarranz

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.