Engelsk 1, 5.-10. trinn

Engelsk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet undervises for siste gang inneværende studieår (2023/2024)

 

Studium skreddersydd for deg som jobber som lærer og som ønsker å undervise i engelsk på 5.-10. trinn. Studiet gir opplæring i engelsk språk, litteratur, kultur og språkopplæring på mellomtrinn og ungdomstrinn.

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Studiet er inndelt i tre områder:

  • Arbeid med litteratur og kulturkunnskap
  • Kunnskap om språk
  • Utvikling av grunnleggende ferdigheter på mellom- og ungdomstrinnet

Du møter en rekke ulike sjangere og tekster for å bedre din samfunns-, kultur- og språkforståelse. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle dine leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger, uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg engelsk grammatikk. Studiet innebærer også arbeid med det gjeldende nasjonale læreplanverket.

Studieplan:

Engelsk 1, 5.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet, og det legges opp til jevn arbeidsinnsats gjennom hele studiet. Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom  - som del av studiets arbeidskrav.

Samlinger høsten 2023
Uke Dato
37 14. - 15. september
40 5. - 6. oktober
43 26. - 27. oktober

Tidspunkt: kl. 08.30-16.00 alle dager

Eksamen

Vurderingen er todelt og består hvert semester av:

  • Eksamensmappe (teller 60% av karakter)
  • Muntlig eksamen (teller 40% av karakter)

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Libe García Zarranz

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning