Digital sikkerhet

Etterutdanning på nett

Digital sikkerhet


Oppgitt mann foran PC-skjerm med meldingen: Your personal files are encryted....".
Foto: Mostphotos

Digital sikkerhet

Se for deg at bedriften din har blitt svindlet for et stort beløp. Eller at IT-systemene deres har blitt låst og at noen forlanger løsepenger i kryptovaluta for å "fikse" problemet. Hvordan kan du forebygge cyberangrep?

NTNU tilbyr to nye korte nettkurs med tema digital sikkerhet for små og mellomstore bedrifter. Kursene vil lære deg å håndtere et cyberangrep og du vil lære hvordan du kan holde virksomhet gående selv om cyberangrep har skjedd eller pågår. 

Målgruppe

Ledere og andre med ansvar for datasikkerhet i virksomheten. 

Undervisningsopplegg

Nettkurs over to halve dager med forelesninger og gruppe- og plenumsdiskusjoner.

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet

Digital sikkerhet

Hvordan søke

Du registrerer deg for ett og ett kurs via kursets nettside.

Forkunnskaper

Kursene krever ikke spesielle forkunnskaper. 

Kursavgift

Kr 6900,- pr kurs.


Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson: 
Inge Øystein Moen

Administrativ kontaktperson: 
Annveig Skurseth

Faglig ansvarlig:

Faglig ansvarlig:

 

Kursholder: 
Gaute Bjørklund Wangen 

Gaute har doktorgrad i informasjonssikkerhet fra NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet som rådgiver innen sikkerhetsledelse og risiko ved Helse Sør-Øst RHF og ved NTNU. Han er spesialist i risikostyring av informasjonssikkerhet. Gaute har bred erfaring som kursholder innen digital sikkerhet.

Kurstilbudet er utviklet i samarbeid med CCIS NTNU

Andre studietilbud innen digital sikkerhet

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.