Tilpassede kurs og program

Tilpassede kurs og program


Ingress

Vi hjelper deg å finne aktuelle kurs og program for din bedrift, bransje eller virksomhet. Liten eller stor gruppe? Kort eller langt kurs, med eller uten studiepoeng? Du bestemmer, vi gir gjerne råd.

Målet er relevant kompetanseheving som kan gjennomføres ved siden av jobb.

Ta kontakt

Eksempler på kursopplegg

Eksempler på kursopplegg

Digitaliseringen av samfunnet øker og samtidig øker sårbarheten knyttet til informasjonssikkerhet, digital sikkerhet/cybersikkerhet. Vi kan tilby både innføring og fordypning i informasjonssikkerhet.

Passer for

Kan tilpasses både små- og mellomstore bedrifter og større arbeidsplasser.

Omfang

Vi kan skreddersy omfang ut fra behov - alt fra korte nettkurs uten studiepoeng til mer omfattende utdanningsprogram med studiepoeng.

Undervisningsform

Heldigitalt eller med fysiske samlinger, f.eks. på Norwegian Cyber Range i Gjøvik - et senter for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. 

Eksempler

NTNUs kurs i prosjektledelse vil gi deg økt kompetanse i å planlegge, følge opp og lede små og store prosjekter. Kursene tar utgangspunkt i den siste forskningen rundt ledelse av prosjektbaserte virksomheter.

Passer for

Alle som jobber med prosjekter

Omfang

Vanlig med 1+1 eller 2+2 dager, men dette kan skreddersys etter behov – Vi kan tilby alt fra korte nettkurs uten studiepoeng til mer omfattende utdanningsprogram med studiepoeng.

Undervisningsform

Digitalt eller fysisk. Kursene består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner.

Eksempler

Bedriftsinterne kurs i prosjektledelse

Programmering er en etterspurt utdanning i veldig mange bransjer.

Passer for

Alle som er interessert i en innføring i programmering. Kursdeltakerne blir kjent med metoder/teknikker for å løse aktuelle problemstillinger i arbeids-/næringsliv - og de vil være i stand til å fungere i et team som jobber med analyser og forretnings-/virksomhetsutvikling.

Undervisningsform

Digital undervisning. Deltagerne følger leksjoner på nett og leverer obligatoriske øvinger etter egen progresjon.

Eksempel

Grunnleggende programmering i Python for olje, gass og leverandørindustrien.

Stordata handler om å hente ut ny innsikt fra data som man tidligere ikke har hatt tilgang til eller oversett. Dersom dataene gjøres lett tilgjengelig vil beslutningstakere kunne benytte ny informasjon som støtte til sentrale strategiske beslutninger.

Passer for

Både offentlige og private virksomheter. Kurset blir tilpasset med relevant læremateriell til ulike industrier, som f.eks. bruk av forskjellige relevante datasett, og valg av eksempler, applikasjoner og case som er aktuelle for ulike bransjer.

Deltagerne bør ha grunnleggende kunnskaper i programmering på forhånd.

Undervisningsform

Digital undervisning. Deltagerne følger leksjoner på nett og leverer obligatoriske øvinger etter egen progresjon.

Eksempel

Innføring i stordata for olje- og gassindustrien

Bransjeprogram

Bransjeprogram

Gratis tilbud for arbeidstakere i utvalgte bransjer. Arbeidsledige og permitterte kan også søke.

Bransjeprogram

Søknadssamarbeid

Søknadssamarbeid

Ønsker dere NTNU som partner i en søknad om utvikling av kompetansetilbud for bedrifter og arbeidsliv?

Søknadssamarbeid

Kontakt

Kontakt

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva som passer best for deres behov.

Ta kontakt

Bilde

To personer samarbeider rundt et bord med papir, lyspære i lufta. Grafikk.
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com