Masterprosjekter 2017/2018

Masterprosjekter 2017/2018

SenTIF bistår masterstudenter som ønsker å gjennomføre toppidrettsrelevante studier som bidrar til økt kunnskap i senteret og for toppidretten. Studieåret 2017/2018 var 3 masterstudenter tilknyttet SenTIF prosjekter.

Tittel og kort om prosjektene:


Physiological response to cycling with variable versus constant power output

Formålet med Erik Kolsund sitt prosjekt var å undersøke fysiologisk respons samt opplevd anstrengelse av sykling med variabel vs. konstant wattbelastning i en gruppe med elite konkurransesyklister, på to ulike intensiteter. Post doktor Knut Skovereng var E. Kolsund sin hovedveileder og professor Gertjan Ettema var biveileder.


Comparison of outcome parameters at the aerobic and anaerobic threshold between running and upper-body poling in elite male and female cross-country skiers

Formålet med Linda Marie Hansen sitt prosjekt var å sammenligne fysiologiske og perseptuelle parametere som identifiseres på aerob terskel (AT) og anaerob terskel (ANT) mellom løping og sittende staking, og å sammenligne mannlige og kvinnelige godt trente skiløpere innenfor disse to treningsformene. Som en metodisk betraktning sammenlignes også hvor godt to regresjonslinjer (knekkpunkt-modell) brukt til å identifisere terskler passet på respiratoriske data sammenlignet med kontinuerlige modeller (uten knekkpunkt). Professor Øyvind Sandbakk var L.M. Hansen sin hovedveileder og biveiledere var post doktor Knut Skovereng og ph.d.-kandidat Julia Baugart.

Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook