Ph.d. i vann- og miljøteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ph.d. i vann- og miljøteknikk

 

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke lengre opp nye studenter.

Se fakultetets nye ph.d.-program i ingeniørvitenskap

Ph.d.-programmet i Vann- og miljøteknikk er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for Ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Nedenfor er listet opp fagområder med eksempler på emneområder som det kan være aktuelt å knytte avhandlingen til:

Vassdragsteknikk

 • Flomanalyser og flomsikring
 • Sedimenthandtering
 • Tilsigsprognosering
 • Snøhydrologi og isproblemer i vassdrag
 • Miljøvirkninger av vassdragsregulering
 • Hydrauliske forhold i vassdrag
 • Hydrauliske forhold i vannkraftsystemer

Vannforsynings- og avløpsteknikk

 • Overvannsteknologi
 • Ledningsteknologi
 • Analyse av urbane vannsystem
 • Korrosjonskontroll i VA-nett
 • Miljøhygiene
 • Behandling av drikkevann
 • Rensing av avløpsvann
 • Håndtering av slam fra renseanlegg

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet