Ph.d.-studiet i produksjons- og kvalitetsteknikk

Ph.d.-studiet i produksjons- og kvalitetsteknikk

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke lengre opp nye studenter.

Se fakultetets nye ph.d.-program i ingeniørvitenskap

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i Produksjons- og kvalitetsteknikk er instituttet (MTP) . Instituttet kan hjelpe med informasjon om aktuelle fagfelt, samt generell informasjon. Oversiktsinformasjon, gjeldende regler og skjemaer finnes på IV-fakultetets sider om doktorgradsstudiet.

MTP har et nasjonalt ansvar når det gjelder produksjons- og kvalitetsteknikk og ph.d.-utdanningen er med på å legge grunnlaget for fremtidig profil på grunnutdanningen. Det legges vekt på høy faglig kvalitet.

Ph.d.-utdanning utvikler ny kunnskap både når det gjelder teori og anvendelser. En betydelig del er empirisk basert og krever tilgang på moderne laboratorier og utstyr. En god del er også basert på bedriftscase.

Emneområdet for Ph.d.-avhandlinger bør i størst mulig grad avspeile behov i næringsliv og forvaltning (se også forskning ved instituttet ). Følgende områder anses som særlig relevante:

  • Fleksibel produksjon
  • Logistikk
  • Produkt- og virksomhetsmodellering
  • Kvalitetsledelse og prestasjonsmåling
  • Sikkerhet og pålitelighet

Ph.d.-emner

Ph.d.-emner

Ph.d.-studiets emnetilbud i Produksjons- og kvalitetsteknikk
Ta kontakt med den enkelte koordinator for flere detaljer om det er ønskelig (se også ph.d.-forskrifter for IV-fakultetet).

Emne

Tittel

Koordinator

Emnetilbud

PK8100

Industriroboter

Terje K. Lien

PK8102

Materialavvirkende bearbeiding

Knut Sørby

PK8103

Avansert CI-teknikk

Kesheng Wang

PK8104

Produksjonsteknisk ikke-lineær optimering

Wolfgang H. Koch

PK8105

Tidskomprimerende fremstillingsteknologier

Wolfgang H. Koch

PK8106

Kunnskapseksplotering og dataminering

Kesheng Wang

PK8107

System-modellering

Bassam Hussein

PK8200

Risikomodellering og risikoindikatorer

Jørn Vatn

PK8201

Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner

Mary Ann Lundteigen

PK8202

Analyse, modellering og design av industrielle verdikjeder

Jan Ola Strandhagen

PK8203

Prestasjonsmåling og prestasjonsindikatorer

Bjørn Andersen

PK8205

Prosessmodellering og prosessforbedring

Bjørn Andersen

PK8206

Styring og IKT i industrielle verdikjeder

Heidi Dreyer

PK8207

Vedlikeholdsoptimalisering

Jørn Vatn

PK8209 Modellering og analyse av storulykker Stein Haugen
PK8210 Systemteknikk - prinsipielt grunnlag og praksis Erlend Alfnes