Produksjons- og kvalitetsteknikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Produksjons- og kvalitetsteknikk

Ikke opptak

Dette ph.d.-programmet er avsluttet og har ikke opptak. Se oversikt over Fakultet for ingeniørvitenskap sine ph.d.-program.

Ph.d.-studiet i produksjons- og kvalitetsteknikk

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i Produksjons- og kvalitetsteknikk er institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Instituttet kan hjelpe med informasjon om aktuelle fagfelt, samt generell informasjon. Oversiktsinformasjon, gjeldende regler og skjemaer finnes på Fakultet for ingeniørvitenskap sine sider om doktorgradsstudiet.

MTP har et nasjonalt ansvar når det gjelder produksjons- og kvalitetsteknikk og ph.d.-utdanningen er med på å legge grunnlaget for fremtidig profil på grunnutdanningen. Det legges vekt på høy faglig kvalitet.

Ph.d.-utdanning utvikler ny kunnskap både når det gjelder teori og anvendelser. En betydelig del er empirisk basert og krever tilgang på moderne laboratorier og utstyr. En god del er også basert på bedriftscase.

Emneområdet for Ph.d.-avhandlinger bør i størst mulig grad avspeile behov i næringsliv og forvaltning (se også forskning ved instituttet ). Følgende områder anses som særlig relevante:

  • Fleksibel produksjon
  • Logistikk
  • Produkt- og virksomhetsmodellering
  • Kvalitetsledelse og prestasjonsmåling
  • Sikkerhet og pålitelighet

PhD 1-2-3