Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i medisinsk teknologi

– Om programmet

Ph.d. i medisinsk tekologi er beregnet på studenter som har sin forskningsmessige hovedtyngde knyttet til oppdagelse, utvikling og utprøving av nye teknologi, og skal gi studenten kvalifisert veiledning både innen teknologi og aktuelle medisinske anvendelser, og i den grad det er relevant for oppgaven, samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til medisinsk teknologi.

Medisinsk teknologi ved NTNU

Ved NTNU finnes det en rekke fagmiljøer som tilbyr ph.d.-studier i medisinsk teknologi. Aktuelle fagområder er blant annet bildediagnostikk og intervensjonsstøtte basert på ultralyd, magnetisk resonans, bioteknologi, optiske metoder, bio- og helseinformatikk, og bio-materialer, samt samfunnsmessige og etiske konsekvenser knyttet til medisinsk teknologi.
 

Tverrfakultært program og ansvar for opptak

Ph.d.-programmet i medisinsk teknologi er et tverrfakultært ph.d.-program ved NTNU, hvor fakultet for medisin og helsefag er vertsfakultet (MH), og IE-, IV-, NV-, og SU-fakultetet deltar. Søknad om opptak til programmet leveres ved kandidatens institutt, og vurderes av programrådet for ph.d. i medisinsk teknologi som gir en innstilling om opptak til det fakultet hvor kandidaten skal tas opp, dvs det fakultet hvor hovedveileder er tilsatt.  Krav til søknaden er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU med eventuelle utfyllende retningslinjer ved kandidatens fakultet/institutt.