Ph.d. i konstruksjonsteknikk

Ph.d. i konstruksjonsteknikk

 

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke opp nye studenter!

Se fakultetets nye ph.d.-program i ingeniøvitenskap.

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i konstruksjonsteknikk er på institutt for konstruksjonsteknikk (KT). Forskningsaktiviteten ved instituttet er sterkt koplet til doktorgrads-utdanningen. Forskningsområdene for å nevne noen, er:

  • beregningsmekanikk
  • utmatting og bruddmekanikk
  • støt og energiopptak
  • konstruksjoner i betong, stål/lettmetaller og tre
  • betongteknologi
  • bio- og nanomekanikk

Instituttet har per i dag 46 stipendiater (Ph.d.-studenter). I gjennomsnitt for de siste 10 årene, er det tildelt 7 dr. grader hvert år.


Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet