Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

– Kontakt

Involverte institutt:


Involverte institutt:

Andre institutt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk kan også være involvert i veiledning av kandidater på ph.d.-programmet – avhengig av prosjektet.Luft