Ph.d. i helsevitenskap

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i helsevitenskap

Ph.d. i helsevitenskap (bilde)

Om programmet (PHHLS)

Om Ph.d. i helsevitenskap

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie står samfunnets innvirkning på individets helse og livskvalitet sentralt. I tillegg kan det enkelte individs innvirkning på egen helse også studeres. Teoretisk og metodisk knytter utdanningen seg opp mot dette. 


Søk opptak

Ph.d.-programmet i helsevitenskap ble slått sammen med ph.d.-programmet i medisin i mars 2017.
Søkere vil etter dette bli tatt opp på det nye ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap (PHMEDHV).

For å bli tatt opp til ph.d.-utdanning må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende innen et fag som er relevant for det aktuelle ph.d.-program det søkes opptak til. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste 2 år (tilsvarende 120 studiepoeng), av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.


Studiets oppbygning

Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap er normert til 180 studiepoeng (3 år). Programmet dekker et bredt spekter av fagområder. Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Studieprogramkode: PHHLS
Normert studietid: 3 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak