Ph.d. i helsevitenskap

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i helsevitenskap

Doktorgradsutdanningen i helsevitenskap omfatter et bredt spekter av forskjellige fagområder. Felles for disse fagområdene er fokus på menneskets helse, både på det samfunnsmessige, mellom-menneskelige og individuelle plan. 

Ph.d-utdanningen omfatter 3 års heltidsstudier, inkludert en opplæringsdel på 30 studiepoeng. Ph.d-utdanningen består av praktisk forskning under veiledning, og leder frem til et forskningsresultat i form av en doktorgradsavhandling. En doktorgradsavhandling ved ph.d.-programmet i helsevitenskap består av en samling av artikler sammen med en sammenskriving som knytter forskningsstudiene sammen til et hele. Alternativt ett større samlet arbeid (monografi).