ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i helsevitenskap

– Søk opptak

Opptakskrav

Utdanning

For å søke om opptak må du ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innen et fag som er relevant for ph.d.-programmet du søker opptak til.

Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium. Det er krav om karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt de siste to årene av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng), sammenlignet med NTNUs karakterskala.

Finansiering

Du må ha finansieringen i orden før du søker opptak til et ph.d.-program. Du må enten ha blitt ansatt i en stipendiatstilling, eller kunne dokumentere tilfredsstillende finansiering for kostnader knyttet til forskningsutdanningsløpet.

» Ledige stipendiatstillinger ved NTNU averteres på jobbnorge.no.

Merk at du ikke automatisk blir tatt opp i ph.d.-programmet selv om du ansettes i en stipendiatstilling.

Prosjektbeskrivelse og veileder

Når du søker opptak, må du ha en prosjektbeskrivelse klar. For å starte et ph.d.-program må du derfor først ta kontakt med det aktuelle forskningsmiljøet, gjøre avtale om veiledning og utarbeide en plan for forskningsprosjektene som skal inngå i ph.d.-utdanningen.

Ved fakultet for medisin og helsevitenskap skal alle doktorgradskandidater ha minst to veiledere der en oppnevnes som hovedveileder.

Hvordan søker jeg?

Søknad om opptak skal settes opp på et standardisert skjema med vedlegg. 
Søknadsskjema finner du i skjemabanken.

Søknaden utarbeider du i samråd med din aktuelle hovedveileder.

Søknader til ph.d.-programmene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap skal inneholde:

  • plan for opplæringsdelen
  • fullstendig prosjektbeskrivelse
  • forslag til veileder(e) og veiledererklæring
  • fremdriftsplan
  • finansieringsplan
  • angivelse av behov for faglige og materielle ressurser
  • plan for faglig formidling
  • plan for oppfyllelse av residensplikt
  • redegjørelse for deltagelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Ønsker du å ta emner før søknaden er ferdig behandlet? Slik kan du få studierett

Slik behandles søknaden

Søknaden sendes det instituttet der kandidaten og hovedveilederen har sin faglige tilknytning. Det er ingen faste søknadsfrister. Søknader behandles månedlig.

Instituttet kvalitetssikrer de formelle sidene ved søknaden før den sendes videre til programråd/opptaksråd.

Programrådet/opptaksrådet  foretar en faglig vurdering av søknaden og anbefaler eller fraråder opptak overfor det fakultetet kandidaten tilhører.

Fakultetet fatter på denne bakgrunn endelig vedtak om opptak.

Søknadsfrist

Det skal søkes om opptak til ph.d.-utdanningen innen tre måneder etter oppstart. Søknaden leveres det institutt der kandidaten vil ha sin faglige tilknytning. Behandling av søknader gjøres fortløpende av opptaksrådene ved instituttene.

Skjema for opptak

Dokumentene i pdf-format fungerer ikke alltid optimalt i alle nettlesere. Vi anbefaler derfor at dokumentene lastes ned før utfylling samt bruk av Adobe reader.

Ph.d.-reglement ved Fakultet for medisin og helsevitenskap