Opptak til ph.d. i helsevitenskap

Opptak til ph.d. i helsevitenskap

Det gjøres ikke lenger opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap. 

Programmet er erstattet med ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap