Energi- og prosessteknikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Energi- og prosessteknikk

Ikke opptak

Dette ph.d.-programmet er avsluttet og har ikke opptak. Se oversikt over Fakultet for ingeniørvitenskap sine ph.d.-program.

Ph.d.-programmet energi- og prosessteknikk

Om programmet

Ph.d.-programmet i Energi- og prosessteknikk er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Fagområder

Emneområdet for avhandlingen vil ha tilknytning til de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttet og samarbeidende miljøer. Våre forsknings- og utviklingsarbeider har en sterk industriell tilknytning og er gruppert i fire hovedretninger:

 • Termisk energi
 • Industriell prosessteknikk
 • Energiforsyning og klimatisering av bygninger
 • Strømningsteknikk

Instituttet har totalt 6000m2 laboratorieareal og har tilgang på beregningskapasitet gjennom lokale installasjoner og NTNUs tungregneanlegg. Fagområder som kan være aktuelt å knytte avhandlingen til er for eksempel:

Termisk energi

 • Termiske maskiner
 • Gasskraft
 • Forbrenning
 • Brenselsceller
 • Bioenergi
 • Energiforvaltning/ eksergianalyse
 • Numerisk varme- og massetransport
 • Nye energikilder og –systemer
 • Luftforurensing og gassrensing

Industriell prosessteknikk

 • Industriell varmeteknikk
 • Kulde- og varmepumpeteknikk
 • LNG
 • Flerfaseteknikk
 • Livsløpsanalyser og systemteknikk
 • Prosessintegrasjon
 • Foredling i prosessindustri
 • Næringsmiddelteknikk

Energiforsyning og klimatisering av bygninger

 • Varme- /energisystemer og -planlegging
 • Vannbåren varme/fjernvarme
 • Energibruk
 • Bygningsautomatisering
 • Inneklima og klimasystemer inkl. anvendt varmepumpeteknikk
 • Ventilasjonsteknikk for industri
 • Brann og sikkerhet
 • Sanitasjon og bygningshygiene

Strømningsteknikk

 • Hydrauliske strømningsmaskiner
 • Oljehydraulikk og pneumatikk
 • Aero- og gassdynamikk
 • Flerfasestrømning
 • Mikrofluiddynamikk
 • Numeriske strømningsberegninger
 • Strømningsmekanikk
 • Turbulensfysikk

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Epost: ept@ept.ntnu.no
Telefon: (+47) 73 59 38 60

Sted
Trondheim, Gløshaugen

Institutt 
Energi- og prosessteknikk

Vertsfakultet 
Fakultet for ingeniørvitenskap
 

PhD 1-2-3