Ledelse av teknologi

2-årig masterprogram, Trondheim

Ledelse av teknologi

– Intervju med tidligere MLT-studenter

Ressurspublisering

Et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Live Nation Entertainment 
Navn: Kim Tvedt

Mastergraden i ledelse av teknologi har gitt meg et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap, i tillegg til dagsaktuell kunnskap innen strategiplanlegging og ledelsesteknikker. 
 

Mastergraden har gitt meg flere muligheter

Stine Tørfest Saugestad, konsulent hos Sopra Steria

Nesten uendelige muligheter i jobbmarkedet

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Tromsø kommune
Navn: Heidi Pallin Aaring

Mastergraden i ledelse av teknologi var helt klart et springbrett for å få den stillingen jeg har i dag. Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Nyttig kunnskap om hva som legger til rette for et godt innovasjonsmiljø

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Distribution Innovation
Navn: Ane Indahl Mæhlum

Slik arbeidslivet er nå for tiden er det nok helt avgjørende med mastergrad for å i det hele tatt være med å konkurrere om stillinger.

 

Jeg søkte og fikk stillingen

Studieprorgram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Statoil ASA
Navn: Marco Eusebio

Jeg hadde vel ikke fått jobben som Graduate Project Control Engineer i Statoil om jeg ikke hadde gått videre og tatt mastergrad i ledelse av teknologi. Det var krav om mastergrad, prosjektstyringsfag samt utenlandsopphold under studietiden. 

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Bouvet
Navn: Hilde Reindal

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min, og har bidratt til at jeg kan innta et helhetlig perspektiv når det kommer både til prosesser og på forretningssiden.