Ledelse av teknologi

2-årig masterprogram

Ledelse av teknologi

– Videre studier

Ledelse av teknologi

Masterstudiet i ledelse av teknologi kan kvalifisere til opptak på ph.d.-program ved NTNU, andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Ledelse av teknologi