Sivilingeniør/masterprogram, Trondheim

Ressurser, energi og miljø

– Hovedprofil

Norge er i dag verdensledende innen fremstilling av aluminium, silisium og ferrolegeringer. Sistnevnte er legeringer som tilsettes stål for å gi ønskede egenskaper. Innenfor disse områdene spiller materialteknologer en viktig rolle. Dette er industri som gjennom metallproduksjon skaffer landet store eksportinntekter. Materialer kan enten fremstilles fra naturlige råmaterialer eller ved resirkulering av skrapmetall. Aluminium og stål er eksempler på materialer som i økende grad resirkuleres, og som derfor byr på mange nye og spennende utfordringer for deg som materialteknolog.

Silisium er et viktig materiale som blant annet brukes til å lage solceller. Verdens etterspørsel etter rent silisium til solcelleformål vokser med 30 % per år. Derfor satses det stort på å utvikle den silisiumproduserende industrien i Norge, og behovet for materialteknologer med slik spesialkompetanse er sterkt økende.

Karbonmaterialer er også viktige, siden de benyttes som elektroder og foringer i elektrolyseceller og ovner for metallproduksjon. I dag kan man ved hjelp av nanoteknologi også fremstille nanostrukturerte karbonmaterialer i laboratoriet med helt unike egenskaper, som vist på bildet. Slike materialer kan i fremtiden bli brukt til å bygge enda sterkere og lettere fly og romferger.

Innenfor området metallproduksjon og resirkulering er den internasjonale konkurransen hard, og det stilles stadig strengere krav både til bedre energiutnyttelse og mer miljøvennlig produksjon. Bedrifter som klarer å utnytte alle ressurser gjennom resirkulering og bruk av smarte prosesser vil derfor ha et konkurransefortrinn. Her vil du som materialteknolog kunne bidra til utvikling av denne viktige industrien i Norge.


Masteroppgave - Magnus Austheim Krokstad

Bilde av Magnus A. Krokstad. Foto: PrivatJeg valgte å spesialisere meg innen metallproduksjon og resirkulering.

Jeg har alltid vært mer interessert i kjemi enn fysikk, helt siden videregående. Etter at jeg begynte på Materialteknologi ble derfor hovedprofil 1: Metallproduksjon og resirkulering den mest relevante for meg, og jeg har ikke angret! Et fag jeg har likt godt er TMT4306 Metallproduksjon - ferrolegeringer, jern og stål. Faget gir ett godt innblikk i metallproduksjon både praktisk og teoretisk, og ekskursjon til Røros var også veldig gøy!

Hva handler masteroppgaven din om?

Masteroppgaven min heter "Electrical Conductivity in Si-Materials". Det finnes mange forskjellige materialer i silisiumsproduserende ovner, men siden disse kjøres kontinuerlig til de dør vet vi ikke veldig mye hvordan egenskapene til materialene er. Min masteroppgave går ut på å finne de elektriske egenskapene til disse materialene, og hvordan den kjemiske sammensetningen påvirker disse. Siden forsøkene jeg gjorde var noe utenfor standard, som å måle motstand ved 1600°C, var det en stor utfordring å få utstyr og forsøk til å fungere.

Hva har du lyst til å jobbe med?

Metallproduksjon! Det blir veldig spennende å jobbe i en industri der hver dag bringer minst en utfordring mer enn du forventet!