Hva lærer jeg

Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet

Hva lærer du?

I studiet vil du lære om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft med grunnlag i den pågående digitale endringen i samfunnet. Nettopp dette er fagområder som næringslivet og offentlig sektor har behov for mer kunnskap og kompetanse på.

Sentrale temaer i studiet vil være:

  • digitale forretningsmodeller
  • digital transformasjon
  • innovasjonsprosesser og ledelse i komplekse organisasjoner
  • Informasjonssikkerhet
  • den norske bedrifts- og ledelsesmodellen
  • sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling
  • industri 4.0/5.0

Studiet gir deg inngående kunnskap og kompetanse i intraprenørskap i komplekse organisasjoner, og hvordan nytekning i form av digital transformasjon kan skje på en sikker og inkluderende måte.

Bruk av IKT og samspillet med mennesker for å transformere organisasjoner i en digital verden er sentralt i studiet. Samtidig vil dette settes inn i den norske bedriftsmodellen og i et bærekrafts perspektiv.