Studiets oppbygning

Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet

Studiets oppbygning

Studiet er satt sammen av 4 emner per semeter de tre første semestrene og en masteroppgave siste semester. Et av emnene tredje semester er Spesialiseringsprosjekt. Her jobber dere med prosjektbeskrivelse og forberedelser til masteroppgaven og får tildelt veileder som dere jobber sammen med hele året.

Obligatorisk aktivitet

Vi gjør oppmerksom på at flere av emnene har undervisning og obligatorisk gruppeaktivitet på dagtid.  

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan