Fysisk planlegging

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

– Studiemiljø

Klassebilde

Studenter foran hovedbygningen
Foto: Linnea Stickler/NTNU

Tallene

 50/50

teori/praksis

30

studenter per klasse

30

studiepoeng pr semester


Fysisk planlegging

Din hverdag som student ved fysisk planlegging
 

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående.

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Gjennom studiet får du samarbeide med andre studenter fra ulike fagmiljø ved NTNU, særlig studenter på de toårige masterprogrammene eiendomsutvikling og Urban Ecological Planning, og arkitekt- og byggstudenter. Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål.


Dette sier studentene

Veiledning i fysisk planlegging. Foto: Jahn Ivar Kjølseth

 

Dette sier studentene

 

"Vi får kunnskap om hvordan vi lager bærekraftige løsninger for framtida." 

Robert Digernes Eikås

 

 

 

 


Semesteroppgaver og øvinger

Semesteroppgaver og øvinger

I løpet av semesteret er det obligatoriske øvinger og prosjektarbeid som må godkjennes for få lov til å gå opp til eksamen. De fleste øvingene foregår som gruppearbeid med veiledning fra faglærer. Øvinger og prosjektoppgaver utgjør en del av den tellende karakteren i emnene.

Prosjektområder for øvinger velges ut slik at studentene får arbeide med områder hvor det foregår planlegging og utvikling. Eksempler på slike studieområder har vært Nyhavna, Heimdal sentrum og Sluppen i Trondheim, og tettsteder som Melhus, Vikhammer og Åsen.
Øvinger i GIS blir instruert av foreleser på datasal med god oppfølging. Det tilbys også egne veiledningstimer hvor studentene kan komme og få hjelp med arbeidet sitt.Blackboard - NTNUs e-læringssystem

Studiet benytter seg av NTNUs læringsverktøy Blackboard. Her vil foreleser og emneansvarlig legge ut alt av informasjon, øvingsoppgaver, pensum og forelesninger. Blackboard blir også brukt til innlevering av studentoppgaver.

 


Forelesninger - bilde

Forelesninger

Forelesninger

Det er ikke obligatorisk oppmøte i undervisningen på fysisk planlegging, men felles for de obligatoriske emnene ved fysisk planlegging er at de fleste forelesningene er en del av pensum og alle er relevante til eksamen.

Hvert semester består av 30 studiepoeng totalt, og alle emnene på fysisk planlegging er på 7,5 studiepoeng med unntak av masteroppgave i fysisk planlegging, på 30 studiepoeng.


Eksamen

Eksamen

Hvert semester avsluttes med en forelesningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. I de obligatoriske emnene på fysisk planlegging er alle eksamener skriftlige og utgjør en del av den totale karakteren i emnet. I de fleste emnene er fordelingen mellom karakter på obligatoriske øvingsoppgaver og eksamen 50/50. Normal varighet på eksamen er 4 timer.

Les mer om eksamen på NTNU

Sensur

Sensur skal komme innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig i karakteren. Hvis du har en sykdom eller et handicap som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre eksamen, finnes det også muligheter for tilrettelegging. Dette kan du lese mer om her


Lesesaler

Lesesaler

De fleste legger lesingen og regningen til en av de mange lesesalene Gløshaugen.

Det finnes i tillegg egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet og egne lesesalordninger for masterstudenter.

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus finner du også Arkitektur- og byggbiblioteket som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av studentene.


Linjeforening - bilde

Lineforening

Studentforeninger - livet rundt studiene

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen tilbyr mange sosiale sammenkomster for studentene, og reiser også på turer sammen.

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen for fysisk planlegging heter Hippodamus. Selv om første møte med dem kanskje er under fadderuka, spiller Hippodamus en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over.  Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram.


Student i Trondheim

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Byen har et bredt tilbud innen kultur- og uteliv og flotte naturområder i bynære bymarka. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →


NTNU Neste Stopp

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 NTNU neste stopp 

 NTNUstudent