Masterprogram 2-årig, Trondheim

Finansiell økonomi

Studenter diskuterer løsningsforslag. Foto: Elin Iversen

Om finansiell økonomi

Finansiell økonomi er et empirisk fagområde som gjør deg godt skikket til å fange opp utviklingstrekk i markeder karakterisert ved raske endringer.

Studiet egner seg for deg som har anlegg for kvantitativ analyse og interesse for finansielle markeder.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Studenter fra master i finansiell økonomi er svært etterspurt. Programmet kvalifiserer for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg svært god kompetanse til å bearbeide og tolke store datamengder som grunnlag for viktige beslutninger.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i finansiell økonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i finansiell økonomi
Studieprogramkode: MFINØK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Opptak: Søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll