Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

– Masteroppgaven

Det andre året i masterstudiet brukes til å jobbe med masteroppgaven. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som skal omhandle et språklig eller litterært tema, eller et tema innenfor kulturkunnskap. Det er også mulig å velge et tverrdisiplinært tema.

I løpet av andre semester på masterprogrammet skal alle studenter levere en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for formell godkjenning av veilederforholdet mellom en student og en veileder.

Masteroppgaven skal gi deg trening i å behandle et spesialisert emne på en vitenskapelig måte, og i å presentere resultatene på engelsk. Oppgaven skal være på ca. 80 sider (30000 ord), og den skal skrives på engelsk. Du vil få veiledning underveis.

Karakteren på masteroppgaven fastsettes etter vurdering av en intern og en ekstern sensor. Karakteren kan justeres etter muntlig prøve. Den muntlige prøven har et omfang på ca. 30 minutter og avholdes på engelsk.

Veilederne våre 

Information brochure for master´s level students 

Institutt for språk og litteraturs sider for masterstudenter.


Eksempler på masteroppgaver i engelsk:

 • A Comparative Analysis of Angels and Demons and The Da Vinci Code by Dan Brown.
 • The Representation of Gendered Speech in Joseph Conrad´s Under Western Eyes.
 • The Intertextuality of Love. A study of intertextual references and allusions in Tom Stoppard's The Invention of Love and their importance in the play's discourse about love.
 • Pathways. Man and the Environment in Contemporary Native American Writing.
 • The Notion of National Identity: Britishness in Regard to Non - White Minority Ethnic Groups, Particulary British Muslims.
 • "Det høres så mye mer fancy ut å plotte inn litt engelsk" Our Norwegian-English language - Are we really just borrowing words or are we actually bilingual?
 • The role of camp talk and solidarity in the melioration of pejorative epithets in Will&Grace
 • The Double Comparative Construction in Modern English.

Forslag til tema for masteroppgaver i engelsk

Forslag til tema for masteroppgaver i engelsk

 • A thesis that considers issues raised by a literary work or by several literary works. For example: "Forced to take sides: the moral complexities of political division as presented in three plays about religious conflict in Northern Ireland".
 • A thesis that considers the issues raised by film/TV adaptions of literary works. For example: "Three versions of Emily Brontë's Wuthering Heights: selection, translation and transformation".
 • The translation of swearing, humour, politeness, and other pragmatic phenomena from or into English.
 • The transference of implicit cultural knowledge in translations between languages of unequal size and influence (Norwegian and English).
 • English borrowings in Norwegian and dyslexia: a challenge?