Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

– Studiemiljø

Studentene har en egen linjeforening, Lipton, som er drevet av og for studenter. Vi arbeider for å skape et godt sosialt miljø blant nye og erfarne studenter. Som student kan du engasjere deg i linjeforeningens aktiviteter, og være med på å arrangere gjesteforelesninger, studieturer og sosiale sammenkomster. 

Kontaktinfo: liptonlinjeforening@gmail.com

Hvordan er det å studere engelsk på NTNU?

Les intervjuer med noen av våre studenter!

Les Ragnhilds innlegg på Studentbloggen 

På masterprogrammet i engelsk møter du engasjerte faglærere og medstudenter. I spesialieringsemner og i arbeidet med masteroppgaven får du tett oppfølging av veileder.

Undervisningen gis som forelesninger, veiledning og seminarer. Fagmiljøet arrangerer også jevnlig seminarer og gjesteforelseninger hvor masterstudenter inviteres.

Bli med på Masterverksted!

Bli med på Masterverksted!

Masterverksted ved ISL er en sosial og faglig møteplass hvor du møter andre masterstudenter ved instituttet og kan få hjelp og inspirasjon i skriveprosessen. 


Lipton

Linjeforeningen Lipton på Facebook

Instagram

ISL-studentene på Instagram
@snakkebobla