Studiets oppbygning

Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Masterprogram allmenn litteraturvitenskap er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ALIT3100 Allmenn litteraturteori 1 7,5
ALIT3302 Felles litterært pensum, eldre del 15
SPRÅL3500 Spesielt masteremne 1: Masteroppgaverelatert fordypningsemne 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ALIT3101 Allmenn litteraturteori 2 7,5
ALIT3303

Felles litterært pensum, nyere del

15
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ALIT3900 Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 60

Her finner du lover og regler om utdanning ved NTNU.