Hva lærer jeg

Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium

Hva lærer du?

Master i litteraturvitenskap er en av de vanligste utdannelsene for ansatte i norsk bok- og kulturbransje. Studiet gir en fordypning samtidig som det forbereder deg for jobbmarkedet.​

Skjønnlitteraturen speiler samfunnet og gir innganger til å studere mange ulike problemfelt. Hva kan studiet av skjønnlitteratur si oss om ideologiske motsetninger, kjønnsrelasjoner, politikk og moral i et bestemt samfunn eller en bestemt tidsepoke? Kan man bruke skjønnlitteratur og andre kunstuttrykk som historisk kilde? Hvordan forholder vi oss vitenskapelig til språklige og litterære fenomener?

Master i allmenn litteraturvitenskap består av to fordypningskurs i litteraturteori (15 studiepoeng), et fordypningskurs i eldre litteratur (før 1800) og et i nyere litteratur (etter 1800). De to siste semestrene er satt av til skriving av masteroppgaven (60 studiepoeng) med tilhørende oppgaveseminar (7,5 studiepoeng). Studentene deltar også i Eksperter i team (prosjektbasert obligatorisk fellesemne).

Hvorfor ta en mastergrad hos oss?

Allmenn litteraturvitenskap er et fagmiljø med variert undervisings- og forskningsaktivitet.

Det blir forsket på emner som spenner helt fra antikken og fram til dagens modernistiske litteratur og økokritikk. Fagmiljøene er engasjert i en rekke større forskningsprosjekter hvor masterstudentene ofte blir involvert.