Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2017: 25


Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2017 38,4 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2016 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2015 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2014 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2013 37.0 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i tegnspråk og tolking
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 466
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Campus Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017/2018.