Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tegnspråk og tolking

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2018: 25


Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2017 38,4 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2016 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2015 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2014 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2013 37.0 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.


Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning.
Frist:   1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars –  for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 20. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Frist 24. juli –  Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb, der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium for 2017.

Godkjenning av tidligere utdanning

Vi har ikke mulighet til å foreta forhåndsvurderinger av emner for andre enn studenter som er  tatt opp på våre program.

Det du må gjøre er:

  1. Søke deg inn via Samordna opptak på vår 3-årig bachelorgrad (www.samordnaopptak.no)
  2. Når (hvis) du får tilbud om studieplass ved NTNU Handelshøyskolen, kan du søke om å få godkjent emner fra din tidligere utdanning. Dette må gjøres etter at du aksepterer studieplassen.
  3. Søknadsskjema finner du her https://www.ntnu.no/studier/skjemabank
  4. Når du har fått svar på din søknad om innpass, anbefaler vi at du booker time hos en studierådgiver som kan hjelpe deg å sette opp en individuell studieplan.

Vi gjør deg oppmerksom på at du må avlegge minimum 60 studiepoeng hos NTNU Handelshøyskolen dersom du ønsker å oppnå en bachelorgrad fra oss.

 


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i tegnspråk og tolking
Studieprogramkode: LTBATGTOLK
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 466
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Campus Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)