Studiets oppbygning

Bachelor i norsk tegnspråk

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i norsk tegnspråk er inndelt i to studieretninger:

  • Norsk tegnspråk
  • Profesjonsstudium i tolking (for å bli tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde)

Det første studieåret er felles for begge studieretningene, og du velger studieretning i slutten av andre semester.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU.

Dato for toggler LTBATGTOLK