Studiets oppbygning

Bachelor i norsk tegnspråk

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i norsk tegnspråk er inndelt i to studieretninger:

  • Norsk tegnspråk
  • Profesjonsstudium i tolking (for å bli tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde)

Det første studieåret er felles for begge studieretningene. Det kan også være et «fag 2» for studenter på andre studieprogram. Du velger studieretning i slutten av andre semester. 

I studieretningen Norsk tegnspråk er det stor grad av valgfrihet. Du tar 60 studiepoeng fra andre fag ved NTNU. I tillegg tar du i 2.-eller 3. studieår ett av HFs områdeemner (7,5 studiepoeng). 

Last ned visuelle oversikter over hvordan studieretningene er bygd opp


Utveksling 

Les om utvekslingsmuligheter

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU.

Dato for toggler LTBATGTOLK