Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informasjonsbehandling

– Vi du bli spesialist på å tilrettelegge informasjonen i bedrifter?

Bilde av en mann ved tavle og tre studenter rundt et konferansebord.


Om Informasjonsbehandling

Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling.

Studiet gir deg en bred og allsidig dataforståelse, og er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings– og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter.

Studiet er nettbasert og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med jobb. 

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020: Alle kom inn i førstegangsvitnemålskvoten. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. 


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Første studieår gir deg en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi. I andre studieår får du en større forståelse for informasjonsforvaltning. Siste studieår er femte semester viet til valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold. Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave.


Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@idi.ntnu.no.

 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: BAINFO
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 287

Sted: Nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på