Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informasjonsbehandling


Om Informasjonsbehandling

Det er store mengder informasjon i dagens bedrifter. Det er en stor utfordring å forvalte informasjonen godt. Med en bachelor i informasjonsbehandling får du kunnskap om god behandling av informasjon.

Studiet er nettbasert så du kan studere hjemme hos deg selv eller i kombinasjon med jobb. Studiet er både praktisk rettet og solid forankret i teori.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2018/2019

  • Førstegangsvitnemål – alle
  • Ordinær kvote – 59,7 poeng

Studiets oppbygning

Bachelor i Informasjonsbehandling er et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Studiet består av mange små emner som er nøye sammensatt for å gi faglig bredde og dybde over tid. Du lærer både grunnleggende datafag og om ulike aspekter ved god forvaltning av informasjon. Du vil også lære noe webutvikling  og programmering samt noe datasikkerhet. Hvert semester er det ett administrativt/økonomisk emne for å gi bedre totalforståelse av informasjonsforvaltning i en virksomhet.


Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.
 


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: ITBAINFO
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 287

Sted: Nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk