Informasjonsbehandling

Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informasjonsbehandling

– Vi du bli spesialist på å tilrettelegge informasjonen i bedrifter?

Informatikk, Informasjonsbehandling (nettbasert)


Bilde av en mann ved tavle og tre studenter rundt et konferansebord.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til informasjonsbehandling

 

Bachelor i informasjonsbehandling er et nettbasert studium som undervises både i sanntid og gjennom opptak. Studieopplegget har innslag av tekstleksjoner, øvinger, videoforelesninger, webinar, gruppearbeid og andre undervisningsformer tilpasset det enkelte emnet.

 

Har du spørsmål om studiet?

Kontakt studieleder Leif Erik Opland

 

Hvordan "møte" til studiestart

 

Vi minner om at dette er et nettbasert studium. Du skal ikke møte i våre lokaler i Trondheim.

Du møter til studiestart ved å:

  1.  Betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplan din på StudentWeb innen 15. september (1. februar for vårsemesteret). Dette må gjøres hvert semester
  2. Aktivere din brukerkonto (FEIDE-bruker). Vær oppmerksom på at du ikke får aktivert brukerkontoen før semesteravgiften er betalt

Semesterkortet ditt finner du Studentbevis-appen (den er tilgengelig én dag etter du har aktivert din brukerkontoen)

Dersom du ikke betaler semesteravgift og bekrefter din utdanningsplan innen fristen, mister du studieplassen.

Undervisningsstart - Blackboard

 

Undervisningen starter tirsdag 18. august

Det gjennomføres et eget oppstartsmøte med presentasjon av emner og faglærere tilknyttet det enkelte studieår i slutten av uke 34.

NTNU benytter læringsplattformen BlackBoard, der finner du lærestoff, øvinger og informasjon om emnene.

  • Logg inn med din FEIDE-bruker
  • Sjekk at de emnene du har undervisningsmeldt deg i vises under «mine emner»

Har du problemer med å logge inn, kontakt Ingrid Island.

Har du faglige spørsmål eller lurer på noe angående undervisningsopplegget i et emne ta kontakt med emneansvarlig (se emnesider).

 

Introduksjon til bruk av BlackBoard

Eksamen - frister og ekstern eksamensskole

 

Her finner du mer informasjon om eksamen for informasjonsbehandling

Har du spørsmål om ekstern eksamensskole kan du ta kontakt med Ingrid Island

Ny student

Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge

Studiekalender 2020/2021

Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Informasjon for deg som studerer ved Institutt for datateknologi og informatikk

Se informasjonssiden "Student ved IDI" på Innsida.

Om ITBAINFO


Om Informasjonsbehandling

Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling.

Studiet gir deg en bred og allsidig dataforståelse, og er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings– og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter.

Studiet er nettbasert og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med jobb. 

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


Opptakskrav ITBAINFO

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020: Alle kom inn i førstegangsvitnemålskvoten. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. 


Studiets oppbygning ITBAINFO

Jobbmuligheter

Det er et stort behov for folk som kan både bredde og dybde innen IKT. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode for de som tar bachelor i Informasjonsbehandling.


Studiets oppbygning

Første studieår gir deg en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi. I andre studieår får du en større forståelse for informasjonsforvaltning. Siste studieår er femte semester viet til valgemner, og er derfor velegnet til et utenlandsopphold. Studiet avsluttes med en bachelorpoppgave.


Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@idi.ntnu.no.

 


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informasjonsbehandling
Studieprogramkode: BAINFO
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 287

Sted: Nettbasert

Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

Lurer du på noe?

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket

KRYSS – IKT-studier ved NTNU

1294332430 "Student ved IDI" kilde: MSIT