Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

NTNU oppfordrer deg som student til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes ved NTNU. Samtidig viser du at du er selvstendig og tør å gjøre noe nytt, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.  

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.


Hvor kan du reise?

Audiografutdanningen har avtale med Flinders University i Adelaide i  Australia, hvor du kan ta en fordypning i barneaudiologi i femte semester. Fordypningen i audiologi er spesielt tilrettelagt for studenter fra NTNU, og avtalen innebærer at det må være en gruppe på minimum 6 studenter som reiser.

Dit har studenter fra audiologi reist på utveksling over flere år. Dette forteller en tredjeårstudent som tidligere har vært på utveksling ved Flinders University:

«Flinders University er et av de to store universitetene som finnes i byen. Semesterstart er i juli, noe som betyr at studenter som reiser får en litt tidligere oppstart på det nye semesteret. Midt i semesteret har man 2 uker ferie som man enten kan bruke på å oppleve Australia, nærliggende eksotiske reisemål eller rett og slett ta en svipptur hjem til Norge. 

I løpet av de 4 månedene i Adelaide vil du som student ved Flinders University følge masterstudentene i Audiologi, men på egne emner lagt til rette for utvekslingsstudentene fra NTNU. Semesteret er sammensatt av forelesninger, problembasert læring, observasjoner og klinisk arbeid.

Australia har mye ekspertise innenfor fagfeltet audiologi, noe som merkes godt på studiet og gir store fordeler når det gjelder læring og erfaring.

Det kliniske arbeidet varierer og man vil blant annet få være med på hørselstester og høreapparattilpassing av barn, observere utredning av barn, samt barn som enten har eller blir vurdert for et cochleaimplantat. Man vil også sammen med en liten gruppe norske og australske studenter få muligheten til å reise rundt på skoler i Adelaide for å ta hørselstester på barn av aboriginsk opprinnelse. Et utbredt problem er at aboriginene ofte har hyppigere mellomøreproblematikk enn resten av befolkningen.

Etter endt studieopphold vil du ha dybdekunnskap rundt temaet barn og hørsel og ikke minst det å jobbe med barn. Man vil i løpet av et slikt semester sitte igjen med gode erfaringer og opplevelser både faglig og personlig.

Jeg vil anbefale alle som har lyst og mulighet til å gripe denne sjansen. Vi hadde et utrolig fint opphold sammen. Vi valgte å finne et hus som rommet oss alle slik at vi kunne bo sammen. En annen mulighet er å bo på campus. Minner fra denne turen er noe vi alle kommer til å sitte igjen med for resten av livet. En utrolig god mulighet til å få oppleve verden, nye kulturer, samt å få et godt faglig utbytte med erfarne og engasjerte undervisere».

utenlandsopphold bilder

  •  

Utveksling Audiologi


Når kan/bør du reise?

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i audiologi kan dra på utvekslingsopphold i femte semester (tredje studieår).


Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon gir veiledning til studenter som ønsker å ta en del av utdanningen i utlandet. De hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, for eksempel søknadsprosedyrer, frister og stipend. De tilbyr også regionspesifikke informasjonsmøter hvor du kan få informasjon om forskjellige studieland, blant annet Australia.

For oppskrift på hvordan du går frem når du skal på utveksling, se Internasjonal seksjons informasjonsside. Husk at det finnes egne søknadsfrister for utenlandsstudier.

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere utvekslingsopphold. Utdanningen tilbyr også informasjonsmøter om utveksling for studentene.


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.

Utveksling