Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Utenlandsopphold
 
i tredje studieår er det mulig for deg å ta deler av utdanningen i utlandet. Audiografutdanningen har avtale med Flinders University i Australia, hvor du kan ta en fordypning i barneaudiologi. Under finner du en tredjeårsstudents betraktninger fra et opphold der.

Fordypning i barneaudiologi i Australia

I femte semester er det mulighet for å ta et utenlandsopphold i Australia, nærmere bestemt Adelaide. Her vil studietiden foregå på Flinders University, et av de to store universitetene som finnes i byen. Semesterstart er i juli, noe som betyr at de som reiser får en litt tidligere oppstart på det nye semesteret. Midt i semesteret har man 2 uker ferie som man enten kan bruke på å oppleve Australia, nærliggende eksotiske reisemål eller rett og slett ta en svipptur hjem til Norge. 

I løpet av de 4 månedene i Adelaide vil du ved Flinders University følge masterstudentene i Audiologi. Semesteret er sammensatt av forelesninger, problembasert læring, observasjoner og klinisk arbeid. Australia har mye ekspertise innenfor fagfeltet audiologi, noe som merkes godt på studiet og gir store fordeler når det gjelder læring og erfaring.

Det kliniske arbeidet varierer og man vil blant annet få være med på hørselstester og eventuelt høreapparattilpassing av barn, observere utredning av barn der diagnosen Auditory Prosessing Disorder (APD) er mistenkt, samt barn som enten har eller blir vurdert for et cochlea implantat. Man vil også sammen en liten gruppe norske og australske studenter få muligheten til å reise rundt på skoler i Adelaide for å ta hørselstester på barn av aboriginsk opprinnelse. Et utbredt problem er at aboriginere ofte har større mellomøreproblematikk enn resten av befolkningen.

Etter endt studieopphold vil du ha dybdekunnskap rundt temaet barn og hørsel og ikke minst det å jobbe med barn. Man vil i løpet av et slikt semester sitte igjen med gode erfaringer og opplevelser både faglig og personlig.

Jeg vil anbefale alle som har lyst og mulighet til å gripe denne sjansen. Vi som var der fra 3. klasse hadde et utrolig fint opphold sammen. Vi valgte å finne et hus som rommet oss alle slik at vi kunne bo sammen. En annen mulighet er å bo på campus. Minner fra denne turen er noe vi alle kommer til å sitte igjen med for resten av livet. En utrolig god mulighet til å få opplevd verden, nye kulturer, samt å få et godt faglig utbytte med erfarne og engasjerte forelesere.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.