Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Om audiologi

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.


Opptakskrav
Generell studiekompetanse. 

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Audiografen jobber som regel på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Audiografer jobber også ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og i ulike helsetjenester innen kommunene.

I følge Hørselshemmedes Landsforbund vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil derfor bli stort i årene som kommer.


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer.
Audiografstudiet er et fulltidsstudium som gir 180 studiepoeng. Hvert år tilsvarer 60 studiepoeng og er på 1. syklusnivå (bachelor) ifølge Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR).


Studieveiledning

Du kan også  kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i audiologi
Studieprogramkode: HSGAUB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 704
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: studieåret 2017-2018.

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Utdanningsmesser
Når: 8. januar–15. februar

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo