Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering 14. august

Studiestart er den 14. august.

  • Kl. 09:30: Immatrikulering på Gløshaugen (plena bak Hovedbygningen).

  • Ca kl 11:30: Vil det være satt opp gratis busser til campus Tunga. Når dere har kommet til campus Tunga vil dere bli samlet i klassen for å møte lærerne

Det er obligatorisk orienteringsmøte på Campus Tunga kl. 12.00. Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du sende en e-post til studier@inb.ntnu.no

 

Fadderuka

Alle nye studenter kan bli med på Fadderuka som arrangeres av Quak! Her vil alle få sin egen faddergruppe hvor du kan bli kjent med de andre i klassen.  

Mer informasjon om fadderuka finner du her.

For studieprogrammene på Tunga er det fadderorganisasjonen Quak! som arrangerer fadderuka. Informasjon om Quak! finner du her.

Timeplan og Blackboard

Lenke til timeplan finner du her.

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Nyttig å vite» og følg linken «Tips til hva du bør ordne de første dagene».

 

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest uten merknad skal leveres på immatrikuleringen 14. august på Campus Tunga.

Politiattest med merknad sendes senest 3 uker etter aksept av studieplassen til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

MRSA og TBC

Alle studenter må fylle ut egenerklæringsskjema som dere mottar på immatrikuleringen på Campus Tunga 16. august.

Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Nyttig å vite

Campus Tunga

Utdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til.

Bussforbindelse: Iskremfabrikken (buss nr 18) og Tungasletta (buss nr 16 og 86).

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

Om audiologi

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.


Opptakskrav
Generell studiekompetanse. 

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Audiografen jobber som regel på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Audiografer jobber også ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og i ulike helsetjenester innen kommunene.

I følge Hørselshemmedes Landsforbund vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil derfor bli stort i årene som kommer.


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer.
Audiografstudiet er et fulltidsstudium som gir 180 studiepoeng. Hvert år tilsvarer 60 studiepoeng og er på 1. syklusnivå (bachelor) ifølge Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR).


Studieveiledning

Du kan også  kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i audiologi
Studieprogramkode: HSGAUB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 704
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Challenge yourself
Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo