Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Audiologi bilder

  • Audiologistudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at du skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered deg på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er ennå ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Orienteringsmøte for bachelor i audiologi er mandag 10. august klokken 10:15. Du skal møte opp på Campus Tunga, rom BU505.

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Dersom du ikke har anledning til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd. Du risikerer ellers å miste studieplassen din.

 

Du må må levere politiattest for å begynne på dette studieprogrammet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne ved studiestart. 

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Fadderordningen Lingua inviterer deg til å bli med på fadderuka 2020, som arrangeres for alle studentene på NTNU Tunga. 

Vi vil selvfølgelig følge de anbefalingene og restriksjonene myndighetene gir med tanke på koronasituasjonen. Fadderuka 2020 vil derfor bli noe annerledes. Det vil likevel bli en fysisk fadderuke så godt det lar seg gjøre. Lingua har mange faddere og gleder seg til å ta imot deg og de andre nye studentene!

Følg gjerne Linga på Facebook og Instagram

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Om du ikke finner timplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensumlistene finnes du på Blackboard, som du får tilgang til etter at du er registrert som student på studieprogrammet.

Har du behov tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging

Audiologi

Om audiologi

Er du interessert i helsefag og teknologi? Har du lyst til å lære om hørsel, hvordan den testes og hvordan mennesker med hørselstap kan hjelpes? Da er bachelor i audiologi ved NTNU i Trondheim noe for deg!


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrensen i 2019 var på 38,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten. 

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Som audiograf kan du jobbe på sykehus eller ved private øre-nese-halsklinikker. Vanlige arbeidsoppgaver er hørselstesting av ulike slag, rådgivning og tilpasning av høreapparat. Du kan også jobbe ved hjelpemiddelsentraler eller i NAV som rådgiver, hos leverandører av høreapparater og i bedriftshelsetjeneste.


Videre studier

Med en bachelorgrad i audiologi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt.  


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer som gir 180 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet.


Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen audiologi. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

lenker

Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo