Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi


Audiologi bilder

  • Audiologistudenter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Audiologi

Om audiologi

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer. Audiografens oppgave er å hjelpe mennesker med hørselstap, slik at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 39.0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten. 

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Som audiograf kan du jobbe på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Du kan også jobbe ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og i ulike helsetjenester innen kommunene.

I følge Hørselshemmedes Landsforbund vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Behovet for audiografer vil derfor bli stort i årene som kommer.


Videre studier

Med en bachelorgrad i audiologi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt.  


Studiets oppbygging

Bachelor i audiologi er en treårig profesjonsutdanning for audiografer som gir 180 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no hvis du har spørsmål om studieprogrammet.


Studiemiljø

Informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte.


Utenlandsopphold

På NTNU oppmuntres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen audiologi. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

lenker

Audiografutdanningen på facebook
Bilderesultat for facebook logo